newyddion a safbwyntiau

Os oes angen cyngor neu gymorth arnat ar UNRHYW fater neu broblem sydd gyda ti, mae Nain Wicid yma i dy helpu.

Mae cymuned Wicid, ynghyd â'n sefydliadau partner a gweithwyr proffesiynol y maes iechyd, yn gallu cynnig cyngor personol yn seiliedig ar dy sefyllfa. Os yw'r cwestiwn yn un sensitif neu ddifrifol, mae modd i ti gadw dy fanylion yn gyfrinachol.

ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chyflwyno cwestiwn

Select language / Dewiswch iaith