Newyddion

Os oes angen cyngor neu arweiniad arnoch ar UNRHYW broblem sydd gennych, mae Nain Wicid yma i helpu. Yn syml, cyflwynwch gwestiwn a bydd Wicid Nan yn ymateb o fewn 48 awr.

Gall cymuned Wicid, ynghyd â'n bartneriaid sefydliadau a gweithwyr iechyd proffesiynol, gynnig cyngor ac arweiniad personol i chi yn seiliedig ar eich sefyllfa. Os yw'n gwestiwn sensitif neu ddifrifol, gallwch chi bostio'n ddienw.

Ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chyflwyno cwestiwn

Eich Barn

Mae Eich Barn yn rhoi cyfle i bobl ifanc yn RhCT ddweud eu dweud. Credwn fod barn pobl ifanc yn bwysig ac rydym eisiau CHI gwneud newid cadarnhaol. Nid yn unig y bydd gennych chi’r hawl i’ch barn, cewch adborth hefyd yn unol â Safon Genedlaethol Cyfranogiad Cymru ar ba wahaniaethau a wnaethoch chi a sut wnaethon ni gwrando ar eich syniadau. Darganfyddwch Fwy

Select language / Dewiswch iaith