Nodyn o’r Golygydd

By -
Dim Sylwadau

 Defnyddwyr Wicid,

 Enw i yw Samuel Gill ac hoffwn i gyflwyno fy hynfel Golygydd newydd Wicid.TV.

 Amdanaf i:

Rydw i’n 22 mlwydd oed ac graddiodd i oPrifysgol De Cymru yn yr haf o 2015 gyda gradd yn Cyfryngau, Diwylliant acNewyddiaduraeth. Rydw i’n hoff iawn o ffilm ac teledu ac mae Netflix wedicymryd drosodd fy mywyd ambell i waith. Dwi’n bwyta, cysgu ac anadlu pel droedac fy nghariad go iawn yw Manchester United Football Club.

 Yn gyntaf, hoffwn i ddiolch y tÎm YEPS am cynnig ycyfle hwn – allai sicrhau wnai rhoi pob dim i fewn i’r swydd. Yn ail, hoffwn iestyn fy niolch i fy rhagflaenydd, Rhys Milsom, am ei ymroddiad a gwaith caledyn ystod ei amser gyda Wicid.

 Mae gwawr newydd yn codi am Wicid ac dwi’n falchiawn i fod yn rhan ohono. Mae gwefan newydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o brydac mae’r arwyddion gynar yn addawol iawn. Dwi’n awyddus i cynnig cyfleoeddnewydd a chyffroes i’r grŵp golygyddol ac dwi’n sicr fod Wicid yn teithio yn ycyfeiriad cywir.

 Dwi’n gyffrous iawn i ddechrau weithio gyda chigyd ac os allai helpu neu cynnig cymorth o unrhyw fath i chi, plis gofynnwch.

 Sam

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl