Golau Glas Clwb Fusion

By -
Dim Sylwadau

Mae ‘Golau Glas Clwb Fusion’ yn disco ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 mlwydd oed, sydd yn cale ei cynal yn fisol, yng nghanolfan chwaraeon y Rhondda a Canolfan Hamdden Tonyrefail.

Mae’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, gyda chefnogaeth llawn Heddlu De Cymru.

Ar gyfartaledd mae 350 o bobl ifanc yn mynychu pob digwyddiad, felly dyma’r lle i fod!  Mae’n cael ei adnabod yn lleol fel ‘Clwb Fusion’, ac an caniatau pobl ifanc i gymdeithasu mewn lle diogel, tra yn gwrando ar DJ Dibble yn chwarae ei gerddoriaeth diweddaraf.

Os ydych am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu a ni ar www.facebook.com/YEPSRCT neu @YEPSRCT ar Twitter.

GOT SOMETHING TO SAY?

Pob Erthygl