Fforwm Ieuenctid Cwm Rhondda – Noson Arswyd ‘Xscream’

By -
Dim Sylwadau

Yn sgil Noson Calan Gaeaf, plymiodd aelodau o Fforwm Ieuenctid Cwm Rhondda i mewn i’r tywyllwch er mwyn crwydro Parc Treftadaeth Cwm Rhondda am Noswaith Arswyd ‘Xscream’. 

Yn dilyn llwyddiant cyfarfod cyntaf y fforwm ieuenctid ym mis Medi, cafodd y bobl ifainc gyfle i gynllunio gweithgaredd o’u dewis nhw. Ar ôl trafodaeth hir, penderfynodd y grŵp i beidio â gwneud gweithgaredd cyffredin fel sesiwn saethu peli paent, trampolîn neu’r sinema. Ond yn hytrach, fe ddewison nhw noswaith llawn arswyd mewn hên bwll glo er mwyn cymryd rhan mewn noswaith arswyd a sombïaid. Ond doedden nhw ddim wedi disgwyl yr hyn oedd i ddod!

Wnawn ni ddim rhoi gormod o fanylion, rhag ofn bod rhai ohonoch chi ddim wedi cael pleser y profiad eto! Peidiwch â phoeni, wnawn ni ddim sbwylio’r syndod i chi! Fodd bynnag, mae’n werth nodi nid dim ond sombïaid oedd yno i ddychryn y grŵp! Roedd helynt a chyffro o’r cychwyn!

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd, roedd y grŵp yn falch iawn eu bod nhw wedi cymryd rhan ac wedi mwynhau yn llwyr – er efallai wedi cael bach o fraw. Roedd y grŵp hefyd yn teimlo’n falch iawn i allu bod yn rhan o wneud penderfyniadau a chynllunio ar gyfer y daith. Maen nhw’n llawn cyffro i gwrdd eto yn y cyfarfod nesaf er mwyn cynllunio gweithgareddau’r dyfodol.

Roedd Noswaith Arswyd X-Scream Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn weithgaredd a oedd yn agored yn benodol i aelodau’r Fforwm Ieuenctid. Cafodd cyfarfod cyntaf Fforwm Ieuenctid Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Cwm Rhondda ei gynnal ym mis Medi, ac mae digon o le ar gyfer aelodau newydd o hyd.  Mae’r fforwm ieuenctid yn gyfle gwych i bobl ifainc Rhondda Cynon Taf i allu dweud eu dweud ar yr hyn sy’n digwydd ac sy’n effeithio arnyn nhw. Ar ben hynny, mae’n cynnig cyfleoedd cyffrous tebyg i’r gweithgaredd yma. Y bobl ifanc ynghyd â staff y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid sy’n cynnal y fforymau. Mae bod yn rhan o fforwm ieuenctid hefyd yn gyfle uniongyrchol i gynnal a bod yn rhan o weithgareddau, teithiau ac achlysuron.

Os oes diddordeb gyda ti mewn ymuno â dy fforwm lleol, neu os hoffet ti gael rhagor o wybodaeth, ychwanega neu cysyllta â’r cyfrif Snapchat isod sy’n gysylltiedig â ble rwyt ti’n byw.

yepsrhondda

yepscyon

yepstaf

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl