Helfa Ysbrydion Fforwm Ieuenctid Cwm Cynon @ Llancaiach Fawr

By -
Dim Sylwadau

Aeth 11 o bobl ifainc dewr o Fforwm Ieuenctid Cwm Cynon i chwilio am ysbrydion yn un o’r tai a’r nifer fwyaf o ysbrydion yng Nghymru – Llancaiach Fawr.

Roedd pawb yn bryderus ac yn nerfus wrth aros yn y dderbynfa ar gyfer cychwyn y daith! Cawson ni dortsh a mesurydd gweithgarwch oddi wrth y tywyswyr. Yna, safon ni y tu allan i’r maenordy a chnociodd un aelod o’r grŵp ar y drws!

O hynny ymlaen, roedden ni’n wynebu taith arswyd o’r tŷ cyfan. Roedd pawb yn y grŵp wedi clywed nifer o wahanol synnau. Clywodd rhai synnau curo, cadeiriau’n cael eu symud, peswch ac olion traed!!! (Ofnus iawn).

Roedd rhai aelodau’r grwp wedi profi rhywbeth yn eu cyffwrdd, neu’n symud yn agos atyn nhw! Roedd sawl profiad o newidiadau cyflym yn y tymheredd, teimladau anesmwyth, iasau oer ar gefn eu gyddfau a rhywbeth yn tynnu gwallt!

Yn ystod y daith clywon ni sawl stori ddiddorol, ac ofnus, ynghylch hanes y tŷ. Cafodd rhai pobl ifainc gyfle i aros mewn rhai o’r ystafelloedd am ychydig funudau ar eu pen eu hunain! Ond roedd yn well gan eraill i afael yn fy llaw, neu neidio arnaf wrth fynd i mewn i bob ystafell.

Ar y cyfan, roedd yn weithgaredd anhygoel a phawb wedi cwblhau’r daith gyfan (er fy mod i wedi amau hyn ar adegau). Diolch i bawb am ddod a’i wneud yn brofiad mor ddymunol; a dychrynllyd!

 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl