Adolygiad: A Chorus Line

By -
Dim Sylwadau

Neithiwr oedd noson agoriadol cynhyrchiad Kinetic Theatre Arts o sioe 1975 gan Marvin Hamlisch, A Chorus Line , yng Ngholeg Brenhinol Celf a Drama yng Nghaerdydd.

Mae A Chorus Line wedi seilio o amgylch clyweliad blinderus am sioe gerdd Broadway, lle mae’n rhaid i Zach (Kit Sweet) ddewis pedwar bachgen a phedair merch allan o ystafell sy’n llawn ymgeiswyr gobeithiol. Wrth i’r stori fynd yn ei blaen, a’r niferoedd yn lleihau, cawn weld cipolwg i fywydau’r actorion a’r dawnswyr. Down i weld eu cefndir cythryblus, breuddwydion a dyheadau, a’u hofnau o heneiddio a methiant. Dyma sioe sy’n portreadu ochr dywyll y byd celfyddydau, ac yn dangos yr heriau sydd gan yr actorion/dawnswyr/cantorion wrth iddyn nhw geisio bod yn rhan o’r byd adloniant.

Rhoddodd pob aelod o’r cast perfformiad credadwy, ac wedi ymgorffori’r cymeriadau mewn modd unigryw ac adloniadol. Roedd rhai unigolion wedi sefyll allan; yn benodol cymeriad Val (Jade Wellbeloved). Roedd ei dawnsio yn wych a bu ei fersiwn o “Dance: Ten: Looks: There” wir yn dangos ei thalentau canu. Mae ganddi bresenoldeb llwyfan heintus, ac yn edrych yn gartrefol iawn ar y llwyfan.

Rhaid nodi hefyd perfformiadau ardderchog gan Bebe (Grace Morrison) yn y gân “At the Ballet” a pherfformiad Diana (Nadya Salway) o “Nothing” a “What I Did For Love”. Roedd yna sawl elfen gomedi a gafodd eu hamseru yn dda gan Ritchie (Aaron Parreno), Greg (Kieren Rankin) a Sheila (Kate Chadwick).

Roedd y set yn syml iawn ac felly’n edrych yn debyg iawn i stiwdio ddawns. Cafodd pedwar drych mawr eu defnyddio yng ngefn y llwyfan, roedd hyn yn rhywbeth cynnil ond effeithiol, yn benodol pan fu’r cast llawn yn dawnsio. Roedd y band wedi lleoli ar y llwyfan, tu ôl i’r drychau. Roedd hyn yn elfen wych. Ychwanegodd dimensiwn ychwanegol i’r perfformiad, yn ogystal â bywiogi’r caneuon gwreiddiol ac yn cydfynd gyda lleisiau’r cast yn berffaith.

Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Artistig a’r Cynhyrchydd Kris Crowley, a’r Cyfarwyddwyr Cerddorol, Emma Pawsey a Liz York, mae’r cast yn cynnig perfformiad llwyddianus o sioe Broadway poblogaidd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl