CARFAN Y GWASANAETH YMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID YN BRWYDRO YN ERBYN SEIBR-FWLIO YN YSGOL TONYREFAIL.

By -
Dim Sylwadau

 

Bu amserlen disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 o Ysgol Tonyrefail ychydig yn wahanol yr wythnos diwethaf. Ymwelodd y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid â’r ysgol er mwyn cynnal gweithdai diogelwch ar y rhyngrwyd. Cafodd y gweithdai eu cynllunio a’u darparu gan Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid yr ysgol, Les Davies. Roedd y disgyblion yn cymryd rhan yng ngweithdy ‘Think U Know’ gan y CEOP a dosbarthiadau gwybodaeth drwy gelf, lle bu’r disgyblion yn dylunio posteri diogelwch ar y rhyngrwyd yn ystod Darpariaeth Estynedig y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid.

Roedd y sesiynau yn cynnwys sawl maes gwahanol, gan gynnwys gweithgareddau rhyngweithiol yn trafod seibr-fwlio a chadw dy hun yn ddiogel ar-lein. Roedd nifer o ddisgyblion wedi mynychu’r sesiynau ac wedi ymgysylltu’n llawn.

“Mae’n barhad o’r gwaith parhaus y mae carfan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn darparu ar gyfer ysgolion RhCT. Erbyn hyn, rydyn ni’n byw mewn byd lle mae pobl ifainc yn treulio llawer o’u hamser ar-lein, ar eu ffonau, gliniaduron, Xbox neu ddyfais llechen. Mae cadw pobl ifainc yn ddiogel ar-lein yr un mor bwysig â’u cadw’n ddiogel mewn bywyd go iawn.” – Les Davies, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid.

Cynhaliwyd sesiynau celf Darpariaeth Estynedig ar ddydd Llun ac ar ddydd Iau ar ôl yr ysgol ar gyfer y disgyblion na chafodd y cyfle i fynychu’r sesiynau yn ystod y dydd. Bu’r sesiynau yn trafod brwydro yn erbyn Seibr-Fwlio a’r disgyblion yn creu posteri gwybodaeth.

Mae sesiynau ychwanegol wedi cael eu trefnu ar gyfer 2017. Os hoffech chi gymryd rhan, dewch i weld Les Davies yn ystafell y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl