Rhaglen ‘Fortitude Through Music’

Mae’r rhaglen cyn-gyflogadwyedd ‘Fortitude Through Music’ yn eich cynorthwyo chi i fynd tu hwnt i’ch pryderon a gwireddu’r potensial anhygoel sydd gennych chi! Bydd gennych chi gyfle i weithio gyda phobl broffesiynol o’r diwydiant cerddoriaeth i ysgrifennu a recordio caneuon … Parhau i ddarllen Rhaglen ‘Fortitude Through Music’