Dim Categori

Achos Marwolaeth Cable

By -
Dim Sylwadau

English version

Ar ddydd Llun 7 Mehefin 2010, collodd Cymru’r dalent ddrymio adnabuwyd fel Stuart Cable.

Darganfuwyd Cable wedi marw yn ei gartref yng Nghwm Cynon am 5:30yb.

Roedd nifer o gerddorion ac enwogion efo geiriau da am y drymiwr Cymraeg, gan gynnwys y digrifwr Cymraeg Rob Brydon, ddywedodd fod Cable yn “ddyn lyfli, cynnes, doniol a thalentog.”

Yn ystod y cyfnod wedi’r darganfyddiad brawychus, nid oedd yr heddlu wedi sefydlu achos marwolaeth, ond dywedom nad oedd unrhyw arwydd o amgylchiadau drwgdybus.

Mae cwest nawr wedi clywed fod y cyn drymiwr Stereophonics wedi tagu i farwolaeth ar gyfog ei hun l sesiwn yfed tri diwrnod.

Dywedodd yr heddlu wrth y crwner fod Cable wedi bod yn yfed fodca a wisgi.

Cofnodwyd dyfarniad o farwolaeth ddamweiniol.

Yn y cwest yn Aberdare clywyd ymhle roedd y sesiwn yfed wedi cychwyn, ar ddydd Gwener 4 Mehefin, pan aeth Cable allan efo’i cyn wraig, Nicola, a’u mab ifanc i glwb rygbi.

Dywedodd y Sarsiant Richey Jones wrth y cwest fod, “Nicola wedi dweud wrth ei gariad Rachel [Jones] wedyn fod Stuart wedi bod yn yfed swm mawr o fodca yn ystod y nos a ddim wedi bwyta yn iawn.”

Fe gyflwynodd Cable ei sioe BBC Radio Wales yng Nghaerdydd ar y nos Sadwrn, yna aeth yn l i The Welsh Harp, ei dafarn lleol, am 8yh.

Clywodd y cwest hefyd fod Cable a’i ffrind, Simon Collier, wedi mynd yn l i’r tŷ’r noson honno a pharhau i yfed tan oriau man y bora.

Deffrodd Cable ar y pnawn Sul a dychwelyd i’r dafarn lle parhaodd ef a Mr Collier i yfed.

Aeth y cwest yn ei flaen, gyda Cable yn dweud wrth Rachel ei fod yn cael tacsi adref am 11yh a gofyn iddi archebu tecawe Tsieineg i’r dafarn, cyn dychwelyd adref gyda Mr Collier.

Dywedodd Ditectif Sarsiant Jones wrth y gwrandawiad: “Roedd Stuart yn feddw dros ben ond tynnodd fotel o fodca o’r oergell a pharau i’w yfed fel yr oedd. Fe yfodd Jack Daniels hefyd. Aeth i gysgu ar y soffa ac yn hwyrach aeth Rachel i’w ddeffro drwy dapio ei ben a chodi ei lygaid.”

Ond methodd a’i ddeffro ac aeth i’r gwely hebddo. Aeth yn l i lawr am 5:30yb.

Dywedodd Ditectif Sarsiant Jones “roedd hi’n gwybod yn syth fod rhywbeth o’i le gan ei fod yn gorwedd yr un ffordd ac yr oedd wedi ei adael. Edrychodd yn ei lwybr anadlu a sylweddoli bod cyfog yno.”

Sgrechiodd Miss Jones “Dydy o ddim yn anadlu. Mae rhywbeth yn bod” ar ei ffrind. Rhedodd i’r stryd i stopio’r car cyntaf, oedd yn cael ei yrru gan Aaron Cable, cefnder Stuart. Fe drodd yntau adfywio Cable cyn i’r parafeddygon gyrraedd, ond doedd dim roeddent yn gallu ei wneud.

Ychwanegodd Ditectif Sarsiant Jones fod “Stuart yn ddyn roedd pobl yn ei hoffi’n fawr. Yn ychwanegol i gael ei hoffi yn gyffredinol fel person, roedd ei dalent cerddorol a’r enwogrwydd cysylltiedig yn golygu fod ganddo lawer o ffans ac yn adnabyddus iawn. Nid yw’n gorliwiad i ddweud mai Stuart Cable ydy un o’r bobl enwocaf yn Aberdare ac mae pobl leol yn ofnadwy o falch iawn ohono.”

Dywedodd David Stock, y patholegydd, 407 micro gram o alcohol mewn 100 milimedr o waed. Y cyfyngiad cyfreithiol i ddreifio ydy 80.

Dywedodd Dr Stock mai achos marwolaeth Stuart Cable oedd tagu ar gyfog ei hun wedi’i achosi gan wenwyniad alcohol llym. Cofnododd crwner Bro Morgannwg, Peter Maddox, dyfarniad o farwolaeth ddamweiniol.

Dywedodd siaradwr dros y teulu wedyn “Mae’n amser anodd iawn i’r teulu sydd yn parhau i ymdrechu i ddod i dermau gyda’n colled mawr. Ni fedra rhoi fewn i eiriau faint roedd Stuart yn ei olygu i ni.”

Gwefan Killing For Company

Tudalen Gwybodaeth Alcohol CLIC

Teyrnged yng nghyhoeddiad diweddaraf cylchgrawn Plugged In

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl