Adolygiad – The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

By -
Dim Sylwadau

Er gwaethaf y teitl, dydi’r ci ddim yn para’n hir iawn o gwbl. Mae e wedi marw wrth i’r llen codi. Gallwch weld e yng nghanol y llwyfan gydag offer gardd drwy ei fol. Mae ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-Time’, sydd wedi enill 7 gwobr Olivier a 5 gwobr Tony, wedi cyrraedd Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Nid yw’n syndod bod y ddrama wedi ennill cymaint o wobrau. Mae gan y ddrama stori bwerus iawn sy’n effeithio ar bawb, gydag amrywiad o emosiynau gwahanol, o gomedi i dristwch. Yn fy marn i, mae Scott Reid yn actor gwych ac yn berffaith ar gyfer y cymeriad yma. Mae’r set yn cael ei ddefnyddio i ddangos meddylfryd y prif gymeriad yn wahanol darnau’r ddrama. Mae’r sioe yn ddirgelwch dros farwolaeth ci cymydog sy’n cael ei hymchwilio gan Christopher Boone sy’n 15. Mae ganddo gyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth, ac mae e am berthynas ef gyda’i rieni a’i fentor yr ysgol. Mae rhai golygfeydd yn drist iawn, ac mae hefyd golygfeydd doniol yn y ddrama. Mae’r cynhyrchiad yn ail-weithio’r fersiwn llenyddol a’i gyflwyno fel sioe-o fewn-sioe.

Mae’r ddrama yn adnabyddus am ei set wych a defnydd o effeithiau arbennig. Mae’r set yn giwb mawr gyda waliau du ar yr ochrau y gall y cymeriadau roi sialc ar. Mae yna hefyd cypyrddau sydd wedi cuddio yn y waliau sydd yn cynnwys propiau defnyddiol. Defnyddir y goleuadau yn effeithiol i geisio portreadu beth sy’n mynd ymlaen yn ymennydd Christopher. Gallwch weld llawer o dechnegau drama yn y ddrama gan ddefnyddio’r corws fel gwrthrychau. Dydw i erioed wedi gweld cynhyrchiad sy’n defnyddio effeithiau arbennig mor effeithiol â’r sioe yma!

Mae’r prif gymeriad, Christopher, yn cael ei bortreadu yn wych gan Scott Reid. Mae’n siarad ag rydych bron anghofio ei fod yn. Roedd e hyd yn oed yn gwneud ychydig o flipiau a cherdded ar y wal yn un olygfa! Roedd pob actor wedi perfformio yn wych ac maen nhw’n gofiadwy, gan fod y cymeriadau credadwy a perthnasol.

Rydw i yn argymell i chi gweld y ddrama hon os ydych yn cael y cyfle. Mae’r stori yn arbennig iawn ac yn ysbrydoledig. Mae’n cyfleu naws y llyfr yn dda iawn ac mae’r effeithiau arbennig yn arallfydol. O dan ganllawiau cyfarwyddol rhyfeddol a dylanwad creadigol Marianne Elliot, mae’r gwaith pawb yn dod at ei gilydd i gynhyrchiad gwych hwn.

Nid oes unrhyw ddrama yn debyg i ‘The Curious Incident of the Dog in the Night-Time’ a byddai yn cofio e am amser hir!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl