Adolygiad: Diversity

By -
Dim Sylwadau

English version

Dydd Sadwrn cawsom y cyfle i weld yr anhygoel Diversity yn fyw yng Nghaerdydd.

Mae’r gr?p, sydd yn cael ei adnabod orau am guro Susan Boyle i ennill y drydedd gyfres o Britain’s Got Talent, yn gwmni dawns wedi selio yn Llundain sydd yn cael eu hadnabod fel modelau rhl bositif i bobl ifanc.

Maent wedi dawnsio i Gordon Brown yn 10 Downing Street ac yn lansiad y sianel Disney XD.

Cychwynnodd y sioe am 7yh ac roeddwn i wedi cyffroi gan fy mod i wrth fy modd gyda Diversity ac yn meddwl bod nhw’n ddawnswyr gwych. O glywed yr holl waeddi oedd o’n gwmpas wrth iddynt ffrwydro ar y llwyfan, nid ni oedd yr unig rai oedd yn teimlo fel hyn.

Roedden nhw’n dda iawn ar BGT, ond mae gweld y dawnswyr yn fyw yn llawer gwell nag gweld nhw ar y teledu, wrth i ti gael profiad o’r holl beth go iawn. Roedd Ashley, y prif ddawnsiwr, yn gwneud symudiadau eithaf gwallgof, fel fflipio ar raffau a champau fel arall.

Roeddent wedi dyfeisio gemau ble roedd rhaid iddynt ddawnsio er mwyn cael allan, a chawsom hefyd weld dawnswyr gwadd benywaidd, dwi ddim yn gwybod eu henw,  ond roedden nhw’n dalentog iawn. Roedd y noson gyfan yn anhygoel ac roedd y dorf yn Arena Caerdydd wedi mwynhau bob eiliad o’r sioe.

Roeddwn i wrth fy modd gyda’r sioe a byddwn i yn caru gweld Diversity eto gan i mi gael fy adlonni yn fawr iawn. Gall hefyd weld nhw ar DVD yn y ffilm StreetDance 3D ynghyd llwyddiannau dawnsio eraill y sioe talent, Flawless a George Sampson.

www.diversityofficial.com
Tudalennau Celfyddydau Perfformio

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl