Adolygiad Ffilm: Doctor Strange

By -
Dim Sylwadau

Mae ffilmiau Disney wedi bod o safon uchel eleni. Mae pedair ffilm Disney yn eistedd ar frig y siartiau  ar hyn o bryd. Ydy’r ffilm yma yn cyrraedd y safonau uchel? Wrth gwrs, mae’n Marvel.

*** Rhybydd – spoilers! ***

Dyma’r 14fed  ffilm  yn y bydysawd cinemateg Marvel a’r ail ffilm yn Gyfnod 3. Y ffilm cyn hyn oedd ‘Captain America: Civil War’ yn yr haf. Roedd y ffilm yna’n ffilm lwyddiannus iawn.

Doedd neb gwir yn gwybod pwy oedd Doctor Strange cyn y ffilm yma ond rwy’n credu wythnos nesaf bydd gwerthiant y comig Doctor Strange yn hedfan trwy’r to. Rhoddodd Benedict Cumberbatch portread anhygoel o’r doctor haerllug, hunanol a dyfeisgar a dewin cyfriniol a hudol. Neidiais allan o ‘m sedd yn y rhan damwain car oherwydd digwyddodd e mor sydyn.

Roeddwn i’n hoffi taith gyntaf Strange pan roedd e’n hedfan trwy feysydd gwahanol oherwydd roedd cymysgedd dda o actio gwych a CGI anhygoel. Hoffais y lleoliad, Kamar-Taj (lle dysgodd e sut i wneud hud a lledrith). Roedd e’n edrych fel coleg. Roedd y clogyn ymddyrchafa mor cŵl, rydw i eisiau un. Mae’n hofran fel ysbryd ac yn gwneud rhai o’r golygfeydd yn ddoniol.

Roedd y frwydr yn y syncytiwm Efrog newydd a’r ysbyty yn dda iawn. Pryd roedd e’n newid yr ecosystemau ac roeddwn yn hoffi’r frwydr pan oeddent yn mynd trwy’r ysbyty fel ysbrydion a doedd neb hyd yn oed yn gwybod bod nhw’n ymladd. Helpodd Doctor Strange ei hun pan oedd e’n marw sef y rheswm roedd daeth e’n feddyg yn y lle cyntaf.

Roeddwn y frwydr gyda Dormammu ar y diwedd yn emosiynol . Roedd hi’n ffordd wych i guro Duw. Roedd e yn y defnydd gorau ni wedi gweld o’r cerrig anfeidroldeb eto yn fydysawd Marvel. Roedd Dormammu  yn edrych yn rhyfeddol fel yr oedd popeth yn y ffilm. Roedd e’n dangos y newid yn y  cymeriad ar y dechrau i gymharu â’r diwedd. Mae e nawr yn barod i ail-wneud yr 8 eiliad yna am weddill ei fywyd. Yn sôn am y cerrig anfeidroldeb, yr unig garreg dydyn ni ddim wedi gweld eto yw’r garreg gwadn. Bydd rhaid darganfod y garreg yna cyn Avengers: Infinity War.

Roedd Benedict Cumberbatch yn berffaith ar gyfer rôl Doctor Strange a dydw i ddim gallu aros i weld mwy ohono fe yn rhyngweithio gydag Avengers eraill . Mae’n actor llaw dda. Roedd ganddo acen Americanaidd dda yn ogystal.

Roedd Tilda Swinton yn wych yn rôl ‘The Ancient One’. Gwerthodd hi bob golygfa roedd hi yn rhan o. Pan roedd hi’n sefyll ar y balconi gyda Doctor ar y diwedd, pan fu farw hi roedd e’n drist iawn. “Dyma fi, yn arafu’r eiliad  i weld ychydig bach o eira yn gostwng yn araf” ac yna diflannu. Roedd Chiwetel Ejiofor yn dda. Aeth yn rhyfedd iawn ar y diwedd pan aeth braidd yn wallgof. Roedd Mads Mikkelsen yn gelyn da ac roedd rheswm da gyda fe. Roedd Rachel McAdams yn iawn ac yn eithaf realistig. Roedd Wong braidd yn rhyfedd; Roedd ganddo ychydig o olygfeydd doniol.

cvpljxeweaa5cwt

“Mae gwir ffan Marvel yn aros tan ddiwedd y credydau”. Gwrandawais ar Marvel a dydw i ddim yn meddwl eu bod nhw mor gryf â’r rhai oedd yn Gapten America ond roeddent dal yn dda. Roedd yr un Thor yn ddoniol a chredaf fod hyn yn cadarnhau bydd Doctor Strange yn ymddangos yn Thor: Ragnorok. Mae’r ail un yn cadarnhau bod Chiwetel Ejiofor wedi cymryd tro tywyll a bydd yn dychwelyd fel gelyn  yn y ffilm Doctor Strange nesaf.

I gloi: Rwy’n credu bod y ffilm yma yn gyflwyniad gwych i Ddoctor Strange i’r bydysawd sinematig Marvel. Dechreuodd y ffilm yn araf ac yna datblygodd y ffilm yn yr ail hanner ac yn werth adeiladu’r cymeriadau. Roedd y ffilm yma yn ffilm  harddach Marvel eto a sai’ gallu aros am ddyfodol y cymeriad a gweddill y bydysawd.

Dyna pam yr wyf yn rhoi’r ffilm yma 4.5/5 seren.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl