Adolygiad Ffilm: ‘A Monster Calls’

By -
Dim Sylwadau

Mae’r antur anhygoel yma sydd yn dod a dagrau i’ch llygaid yn llawn cyffro a thrasiedi. Mae’n mynd â chi ar y daith brydferth a rhyfeddol mae Conor yn mynd trwy. Rydych yn cael cydymdeimlad gyda’r cymeriad sy’n cael cyfnod trist iawn yn ei fywyd. Mae hyn yn ffilm sydd gyda photensial i fod yn un o’r ffilmiau’r flwyddyn gyda’i sgript anhygoel gan Patrick Ness a chymeriadau gwych.

Prif gymeriad y stori hon yw Conor sy’n byw gyda’i Mam. Mae Mam Conor yn dost ac yn mynd i farw felly mae rhaid i Conor gwneud llawer o bethau o gwmpas y tŷ ar ben ei hun sy’n golygu nad yw’n cael y sylw sydd ei angen arno. Mae Conor hefyd yn cael eu bwlio yn yr ysgol ac yn ymddangos yn anweledig i bawb yno. Nid yw bywyd fe yn swnio fel bywyd delfrydol. Mae cymeriad Conor yn cael datblygiad cymeriad ardderchog sy’n gwneud i chi cydymdeimlo ag ef ac yn dod â deigryn i’ch llygad. Mae’n gwneud i chi gwestiynu beth fyddech chi’n ei wneud pe baech chi mewn esgidiau Conor.

Un noson, am 12:07, daeth anghenfil i ymwelwyd â fe a dweud wrtho 3 stori sy’n cael eu hadrodd drwy animeiddiad a gafodd ei ysbrydoli trwy ddyfrlliw hardd sy’n dysgu gwersi iddo ac yn dangos e sut i ddelio â’i fywyd. Mae’r anghenfil yn helpu e gyda’r bwlio ac yn dod â hyder a chynddaredd iddo. Rydych yn mynd ar siwrne o emosiynau gyda thristwch, llawenydd, dicter, ofn, golygfeydd sy’n gwneud i chi wenu a mwy!

Mae hyn yn ffilm brydferth iawn gyda chelf wych a CGI ardderchog. Mae’r anghenfil yn edrych anhygoel ym mhob golygfa mae e mewn gyda’i brigau hir a pheli bach oren o dân. Mae’r actio yn wych gan Lewis MacDougall sy’n chwarae Conor. Roedd Felicity Jones hefyd yn dda iawn fel y Fam a Sigourney Weaver yn frawychus fel Mam-gu.

Mae hon yn stori wreiddiol iawn gan Patrick Ness sydd yn hardd ac yn drist iawn. Mae’r diweddglo i’r stori yn emosiynol iawn ac rydw i yn gobeithio y bydd y ffilm hon yn gwneud yn dda iawn. Dewison nhw’r amser perffaith i ryddhau’r ffilm mewn sinemâu oherwydd does dim llawer o ffilmiau yn cael eu rhyddhau yn fis Ionawr ac mae pawb yn chwilio am ffilm i weld gyda’u hanrhegion Nadolig. Rydw i yn rhoi 4.5 / 5 seren i’r ffilm yma.

Image result for 4.5 / 5 stars

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl