Adolygiad Ffilm: Spider-Man: Homecoming

By -
Dim Sylwadau

Spider-Man: Homecoming yw’r ffilm Spider-Man rydyn ni wedi bod yn aros dros ddegawd am. Mae actio rhagorol Tom Holland yn rhoi e fel y Spider Man gorau eto. Mae e’n ffilm hwylus iawn ac yn ddoniol. Mae Marvel wedi perffeithio’r comedi yn y ffilm yma. Mae’n gyflwyniad gwych am Spider Man yn Fydysawd Marvel.

Mae Tom Holland yn berffaith am y rôl yma ac yn y Spider Man gorau erioed. Rydw i eisiau gweld mwy a mwy o’i Peter Parker. Mae’r Peter yma yn realistig iawn ac yn berthnasol. Rhan mawr iawn o’r stori yw Peter yn trio uno ei 2 hunaniaeth: Spider Man a Peter Parker. Yn fy marn i, roedd y rhan Spider Man o’r cymeriad wedi cael ei wneud yn well yn ffilmiau blaenorol ond hyn yw’r fersiwn gorau o Peter Parker. Doeddwn i ddim wedi anghofio taw Peter oeddet ti fewn i’r siwt trwy gydol y ffilm. Dydy e hefyd ddim yn ninja o fri yn sydyn. Mae’n adeiladu ei sgiliau a ddim yn dda iawn at ymladd hyd yn oed tuag at y diwedd. Mae hyn yn gwneud e llawer yn fwy agored i niwed ac yn gwneud y ffilm yn fwy ofnus.

Image result for spider man homecoming

Roedd rhannau Tony Stark yn y ffilm yn hwylus a mwynheais i sut roedd Peter yn trio creu argraff arno trwy gydol y ffilm. Roedd Iron Man wastad yn cael statws uwch na Spider Man. Defnyddion nhw fe fel ffigwr Tad a doedden nhw ddim wedi dros ddefnyddio fe. Mae Peter yn casáu bod yn Peter Parker ond yn caru bod yn Spider Man. Roedd ochr ramantus y stori wedi cael ei wneud yn dda ac yn realistig. Mae bod yn Spider Man yn mynd yn y ffordd o’i fywyd cariad a chreodd hynny golygfeydd trist. Roedd gan y gelyn , The Vulture, cymhellion da a gallu bod yn ofnus weithiau.

Mae hi’n ffilm eithaf hir ond mae’n werth gweld e. Spider Man: Homecoming yw’r ffilm Spider Man gorau yn fy marn i (yn curo Spider Man 2 yn ail) ac mae’n teimlo’n newydd a ffres. Roedd risg bydda fe yn teimlo’r un peth â ffilmiau Spider Man hy gorffennol ond mae’n rhywbeth newydd iawn. Mae’r ffilm yma wedi cyffroi fi hyd yn oed yn fwy am ddyfodol Marvel.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl