Dim Categori

Adolygiad Gm Sims 3

By -
Dim Sylwadau

English version

Mae Sims 3 yn gm lle gall reoli bywydau teulu.

Gallent briodi, cael gwaith a chael plant. Yn bersonol dwi’n gaeth i’r gm yma Dyma fy ffefryn ar hyn o bryd.

Tyfiant:
Pan mae Sim yn cael ei eni mae’n tyfu trwy’r camau canlynol: newydd ei eni (babi), plentyn bach, plentyn, glaslanc, oedolyn ifanc, oedolyn ac yn y diwedd person h?n. Er gall gyflymu heneiddio wrth brynu cacen pen-blwydd a chael dy Sim i chwythu’r canhwyllau (heblaw am rai h?n).

Dwi’n hoffi bod yn oedolyn ifanc, gan mai dyma’r oed gorau i gychwyn teulu.

Addysg:
Pan mae aelod o dy deulu yn blentyn neu’n glaslanc, mae’n rhaid iddynt fynd i’r ysgol ble maent yn cael gwaith cartref bob nos i gwblhau erbyn y diwrnod nesaf o ysgol.

Dwi’n meddwl fod cael dy Sim yn mynd i’r ysgol yn beth grt oherwydd os ydynt yn gwneud yn dda yn yr ysgol gallent gael ar y gofrestr anrhydedd, ac mae’n lle da i gyfarfod ffrindiau hefyd. Os wyt ti’n gwneud yn dda yn yr ysgol hefyd mae posib pigo dy nodwedd nesaf wrth i ti dyfu.

Swyddi:
Yn Sims 3 gall gael nifer o swyddi, ond dim ond un swydd ar un amser. Gall gael swyddi fel: pl droediwr, canwr, gwyddonwyr a llawer mwy! Os oes gen ti’r Pecyn Ehangiad Uchelgeisiau Sims 3, fedri di wneud y swyddi iddyn nhw (yn dibynnu ar y swydd). Gyda Sims 3 Uchelgeisiau, gall gael mwy o swyddi i dy Sims. Mae gen i Sims 3 a’r Pecyn Ehangiad Uchelgeisiau a dwi’n meddwl ei fod yn gwneud y gm llawer gwell.

Arian:
Gyda Sims 3, mae posib cael llawer o arian am wneud dy swyddi (yn union fel bywyd go iawn). Ti angen arian i brynu pethau. Ti hefyd angen talu biliau (er, os wyt ti angen cymorth i gael ychydig o arian, mae posib edrych am dwyll ar Google!). Nid punnoedd nac iwros ydy’r arian yn Sims 3, ti’n talu am bethau efo Simoleons ac yn cael dy dalu mewn Simoleons.

Nodwedda:
Gyda Sims 3 gall ddewis nodwedda dy hun (weithiau!). Ti’n dibynnu ar nodwedda i ddewis dy ddymuniad am oes (beth ti eisiau bod pan ti’n h?n). Gall gael bob math o wahanol nodwedda ar Sims 3, fel: cyfeillgar, drwg, artistig, pencampwr. Dim ond ychydig o esiamplau ydy’r rhain, mae llawer mwy i ddewis ohonynt!

Gwefan Swyddogol Sims 3

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl