Adolygiad o ‘A Regular Little Houdini’

By -
Dim Sylwadau

Image result for a regular little houdini

Roedd  ‘A Regular Little Houdini‘ yn berfformiad ymylol ag oedd yn wreiddiol ac yn wych sydd wedi ennill 4 gwobr gŵyl ymylol ryngwladol ac yn gyfle i ddianc i noson o fwynhad llwyr. Cafodd ei pherfformio ac ysgrifenni yn ardderchog gan Daniel Llewelyn-Williams a’i chyfarwyddo gan Joshua Richards . Mae hon yn sioe un dyn a barodd 55 munud. Cafodd y perfformiad ei ddangos yn Chapter yng Nghaerdydd ac roedd e yna am 3 noson. Mae ar daith o amgylch Prydain ar hyn o bryd a hefyd yn cael ei pherfformio yn Efrog Newydd fis Rhagfyr nesaf.

Mae’r sioe yn sioe un dyn a gosodwyd yng Nghasnewydd ar droad y ganrif ddiwethaf. Mae Allen yn cael ei ysbrydoli gan ei arwr (Harry Houdini) ac yn wrth ei bodd gyda hud, ond  mae ei fywyd amhlyserus yn y ffordd o’i freuddwyd. Mae ei daith bersonol  yn croesi gyda Houdini ei hun ac yn newid ei fywyd yn llwyr. Mae diweddglo’r sioe hon yn frawychus ac rydych yn cydymdeimlo gyda Allen.

Roedd Daniel Llewelyn-Williams yn arbennig yn rôl y cymeriad hwn ac yn ddiddorol iawn i’w wylio. Roedd ganddo ansawdd lleisiol sydd yn golygu y gallai portreadu gwahanol gymeriadau yn dda drwy gydol y sioe gyda gwahanol acenion. Mae’r symudiadau corff ac ystumiau yn wir iawn i’w gymeriad gyda llawer o egni.

Image result for a regular little houdini

Mae’r set a phropiau yn syml iawn ond effeithiol yn y sioe hon. Mae’r cas yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o rannau gwahanol fel gwahanol wrthrychau ac yn gweithio’n dda iawn. Mae’r goleuadau tywyll yn cyfleu naws yr oes yn dda iawn. Roedd y gwisgoedd hefyd yn cyfleu’r amser yn dda. Roedd cerddoriaeth ar adegau yn cyfrannu at naws y sioe hefyd. Roedd y triciau hud yn wych (neu ‘Amazements’) fel roedd Allen yn galw nhw.

Yn  amlwg roedd e’n risg mawr i wneud ‘A Regular Little Houdini’ yn sioe un dyn ond fe weithiodd ac roedd diddordeb gen i yn beth roedd e’n dweud trwy’r amser. Mae’r perfformiad hwn yn serennu Daniel Llewelyn-Williams. Roedd y sioe yn bleserus iawn ac roeddwn yn teimlo’n hapus iawn ar y diwedd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl