Adolygiad o Tiger Bay yng Nganolfan y Mileniwm

By -
Dim Sylwadau

Roedd y ‘rhu’ am Tiger Bay yn uchel cyn y sioe yn fyd theatr Cymru, ydy e mor dda â’r lefel o gyhoeddusrwydd sydd wedi amgylchynu e am fisoedd? Ydy, gyda baledi bendigedig, hanes ysbrydoledig, comedi campus a stori syfrdanol, mae Tiger Bay yn cael yr hawl i ruo’n uchel!

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi creu cynhyrchiad gwreiddiol sydd yn fawr iawn a Chymraeg iawn. Ateb Cymru i Les Miserábles yw Tiger Bay sydd wedi’i osodi mewn cyfnod diddorol iawn o’n hanes ni. Arafodd y sioe i lawr ar ddechrau’r ail hanner ar ôl hanner cyntaf bywiog a chyflym ond cyflymodd i’r raddfa gywir eto erbyn y diwedd. Roedd hi’n braf clywed ymadroddion Cymraeg gwahanol trwy gydol y sioe gerdd.

Mae ‘Tiger Bay: the musical’ wedi cael ei osod yng nghyfnod y chwyldro diwydiannol ym Mae Caerdydd. Roedd gwahaniaeth mawr rhwng y cyfoethog a nhw oedd yn fyw yn dlodi eithafol ar y pryd, yng nghyfnod pryd oedd cyflogau a goroesiad pobl yn dibynnu ar ddarnau mawr gwerthfawr o lo. Mae’r sioe gerdd yn dilyn grŵp o bobl sydd eisiau herio’r‘status-quo’ a dechrau chwyldro yn erbyn y cyfoethog. Roedd hi’n debyg iawn i Les Mis ond yn fwy perthnasol i ni.

Roedd 5 prif gymeriad: Themba (Dom Hartley-Harris) sydd yn dod o Dde Affrica ac yn trio dechrau bywyd newydd ar ôl colli ei deulu yn y rhyfel Boer, John Stuart (John Owen-Jones) – y dyn mwyaf cyfoethog yn y byd yn y cyfnod sydd yn trio darganfod ei fab coll, Rowena Pryddy (Vikki Webb) sydd yn gweithio mewn siop ac yn fiancé meistr yr harbwr: Seamus O’Rourke (Noel Sullivan) gelyn y sioe, ac Ianto (Louise Harvey) bachgen–dŵr sydd yn trio cysylltu gyda’i rhieni coll.

Fy hoff actor yn y sioe oedd John Owen-Jones gyda’i allu canu anhygoel. Ei berfformiad e oedd y peth mwyaf cofiadwy’r noson! Mae Louise Harvey yn ddeg mlwydd oed ac yn ddisgybl yn Ysgol y Wern, hi oedd seren y sioe. Aeth y sioe o berfformiad ‘da’ i berfformiad ‘gwych’ achos o’i thalentau hi. Roedd cerddoriaeth Daf James yn rhoi’r gallu i’r cast dangos ei allu canu gyda ffordd draddodiadol Gymraeg o bedwar rhan SATB.

Exhausting to watch … Tiger Bay.

Mae blaen llong fawr fetelaidd yn ystelcian yng nghefndir y llwyfan trwy gydol y sioe gerdd. Roedd e’n sydd yn symud a datgymalu. Roedd hynn yn ddiddorol i ddechrau gydag ond hoffwn wedi gweld mwy o bethau sydd yn ymwneud â Chaerdydd yn y set. Er enghraifft, arwydd sydd yn pwyntio i stryd enwog neu adeilad cyfarwydd, yn lle dim ond llong fawr fetelaidd. Roedd goleuo clyfar wedi trawsnewid y llwyfan i lefydd gwahanol yn sydyn felly roedd y sioe yn gallu symud i lefydd gwahanol a symud o olygfa i olygfa fel ffilm.

Os ydych chi’n cael cyfle i wylio Tiger Bay, byddwch yn cael eich synnu gan y canu disglair lleol. Ces i fy synnu’n hapus i ddarganfod pa mor amrywiol oedd y bobl yn Tiger Bay ar ddechrau’r 20fed ganrif. Roedd y geiriau Cymraeg fan hyn a fan draw wedi gwneud i fi teimlo’n falch iawn.

Mae’r sioe gerdd ymlaen yn Ganolfan y Mileniwm rhwng yr 14eg-25ain o Dachwedd. Darganfyddwch mwy ar y wefan: https://www.tigerbaythemusical.com/english#dates-and-venues

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl