Adolygiad: One Direction Yn Fyw

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae’n deg dweud bod One Direction wedi cael y ddau i dair blynedd gorau o’u bywydau.

Ar ôl profi bod yn boblogaidd iawn ar sioe dalent mwyaf Prydain, The X Factor, mae’r pum eilun wedi gwireddu eu henw ac wedi mynd mewn un cyfeiriad a’r cyfeiriad hwnnw ydy i fyny.

Caerdydd oedd lleoliad y bechgyn am y penwythnos a pherfformiwyd pedwar sioe mewn tri diwrnod yn Arena Motorpoint (CIA)

Roedd y disgwyliad yn hir ond yn gwbl werth hynny. Gwelodd prif ddinas Cymru miloedd o ffans yn ystod y dydd, yn llawn brwdfrydedd, yn arwain at ddrysau’r arena yn agor am 6yh yn barod am noson fythgofiadwy. A dyna’n union oedd, yn fythgofiadwy.

Nid oes yr un perfformiad One Direction yr un peth â’r llall gan fod y bechgyn yn cadw pethau yn ffres ac yn dangos eu hunain gyda’u hagwedd direidus a thynnu coes chwareus ymysg eu hunain a’r dorf.

Ym mherfformiad nos Wener cawsom glywed acen Cymraeg anhygoel Niall Horan, cennin Pedr mawr yn cael ei ddal gan Harry, stori am Louis a’r anhap gydag ysgytlaeth yn ystod y Daith X Factor yng Nghaerdydd a’r herian cyffredin gan y bechgyn. O, a 10 pwynt i Harry am geisio dweud Cymru yn Gymraeg!

Hanner ffordd drwy’r perfformiad, roedd y band yn hofran dros y gynulleidfa yn cyrraedd ar blatfform yng nghanol yr arena cyn rocio eu sengl elusen, dynwarediad o One Way or Another gan Blondie, ac ateb ychydig o gwestiynau ar Twitter cyn perfformio eto a dychwelyd i’r prif lwyfan.

Roedd hyn yn gwbl anhygoel gan dy fod di’n sicr o gael golygfa dda o’r syfrdandod ar un pwynt yn ystod y sioe.

Gallwn i fynd yn fy mlaen am ychydig oriau yn dweud cymaint o fanylion o’r perfformiad cyfan, ond dwi ofn nad fydda ti na fi efo digon o amser am hynny. Ond, gallaf sicrhau i ti fod y cyngerdd yn anhygoel a byddaf yn trysori pob eiliad ohono.

Hyd yn oed yr adeg pan roedd y bechgyn yn hwyr i’r encôr oherwydd bod Niall angen y tÅ· bach (bendith arno).

Hoffwn ddiolch i CLICarlein a Wicid am y cyfle anhygoel yma ac i Camryn am helpu fi i drefnu hyn. Dwi ddim yn gwybod sut i ddiolch i chi!

Erthyglau Perthnasol:

Gwybodaeth – Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl