Gweithiwyr Cymorth Pontio

Mae ein Gweithiwyr Cymorth Pontio (TSW’s) yn darparu cefnogaeth wedi’i theilwra i bobl ifanc sy’n byw yn RhCT rhwng 16 a 24 oed sy’n agored i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, neu sydd wedi ymddieithrio oddi wrthynt, i’w galluogi i gyflawni eu potensial llawn. Ffocws eu cefnogaeth yw anelu at gynyddu ymgysylltiad pobl ifanc mewn cyfleoedd hyfforddi, dysgu, gwirfoddoli a gwaith.