Dim Categori

Amserlen Ysgol Llanhari

By -
Dim Sylwadau

Amserlen Ysgol Llanhari

Ydych chi’n chwilio amrywbeth i’w wneud yr hydref yma a chwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newyddar yr un pryd? Os ydych chi’n ddisgybl yn Ysgol Llanhari neu’n byw yn yr ardal,mae gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y peth perffaith areich cyfer chi…

Gweithgareddau’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn YsgolLlanhari – Tymor yr Haf 2016
11 Ebrill – 20 Gorffennaf 2016

Dydd Llun

Amser Cinio

Pêl-droed 5-bob-ochr (Bl. 7ac 8)

Ar ôl yr ysgol

Celf Bop

Clwb Rhedeg

Min nos (6.00 – 7.30 pm)

Darpariaeth Estynedig

* Chwaraeon
* Cyngor ac Arweiniad
* Parth Hamddena

Dydd Mawrth

Amser Cinio

‘Ultimate Frisbee’

Ar ôl yr ysgol

Hyfforddiant Pêl-droed (Bl.7 ac 8)

Dydd Mercher

Amser Cinio

Badminton

Ar ôl yr ysgol

Sesiwn Dwdlo

Rygbi Tag i Ferched

Dydd Iau

Amser Cinio

Pêl-droed Americanaidd

Fforwm Ieuenctid (Bob mis)

Ar ôl yr ysgol

Clwb Ffilmiau

Pêl-droed i Ferched (Bl. 7ac 8)

Min nos (6.00 – 7.30 pm)

Darpariaeth Estynedig

* Chwaraeon
* Cyngor ac Arweiniad
* Parth Hamddena

Dydd Gwener

Amser Cinio

Pêl-droed i Ferched (Bl. 7- 11)

Nodiadau i Rieni

·         I gymryd rhan yn y gweithgareddau yma, mae hi’n ofynnol i fyfyrwyr lenwiffurflen y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ar ddechrau’r tymor.Mae ffurflenni ar gael o Swyddfa’r Gwasanaeth yma.

·         Mae darpariaeth estynedig ar gyfer pobl ifainc 11 – 25 oed bob nos Lun a nosIau rhwng 6pm a 7.30pm yn Ysgol Llanhari. Mae’r ddarpariaeth estynedig yncynnig help, cyngor a chymorth gyda bywyd, gyrfaoedd a swyddi, yn ogystal ârhai gweithgareddau gwych am ddim.

*Igael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaeth Ymgysylltu a ChyfranogiadIeuenctid ar 01443 237824*

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl