Animeiddiad Cwm Taf Pobl Ifanc

By -
Dim Sylwadau

Ym mis Hydref diwethaf, daeth pobl ifanc o Gwm Taf at ei gilydd yng Ngholeg Nantgarw i weithio ar datblygu eu fersiwn eu hunain o Gynllun Lles Cwm Taf.

Roedd y diwrnod yn gyfle gwych i bobl ifanc Cwm Taf ddysgu am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a sut y gall pobl ifanc gymryd rhan uniongyrchol trwy eu penderfyniadau. Roedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eisiau ymgysylltu â phobl ifanc ac mae canlyniad y prosiect yn dyst i’r hyn.

Ystyriwyd bod y diwrnod ei hun yn llwyddiannus iawn a wnaeth pobl ifanc dod at eu gilydd a dysgu am y cynllun lles ac yna penderfynu eu hunain ar ba gyfeiriad yr oeddent am fynd â’r fersiwn i bobl ifanc.

Erbyn diwedd y dydd roedd ganddynt weledigaeth glir o’r hyn yr oeddent am i’r cynllun edrych, penderfynwyd y byddai animeiddiaid yn apelio atynt ond hefyd i’r gynulleidfa ehangach, un animeiddiad yn Gymraeg ac un yn Saesneg.

Ymlaen i’r wythnos hon, Ddydd Mercher 3ydd o Orffennaf, roedd YEPS yn ddigon ffodus i gael eu gwahodd i ddangosiad cyntaf yr animeiddiadau yn y Redhouse ym Merthyr Tudful.

Croesawodd Kaitlyn Burry, Aelod o Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer Rhondda Cynon Taf a Krystian Maciejczyk, Maer Ieuenctid Merthyr Tudful bawb i Redhouse ac eglurodd fod y noson yn gyfle i arddangos cyflawniadau pobl ifanc Cwm Taf a chydnabod pwrpas terfynol lleisiau ieuenctid.

Roedd Cadeirydd yr Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Marcus Longley a Chadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Strategol, Kelechi Nnoahami yn bresennol, cymerodd y ddau ohonynt yr amser i ddweud ychydig o eiriau i bawb a oedd yn bresennol a llongyfarch pawb a gymerodd ran.

Mwynhewch yr animeiddiad isod!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl