Cynhalwyr Ifainc – Animeiddiad ‘Behind Closed Doors’

By -
Dim Sylwadau

Comisiynodd SONIG a Chelfyddydau’r Ieuenctid, â chyllid gan Deuluoedd yn Gyntaf, brosiect blasu ar gyfer animeiddio yn benodol ar gyfer Cynhalwyr Ifainc a Chynhalwyr sy’n Oedolion Ifainc sydd wedi mynegi diddordeb mewn dysgu sgiliau animeiddio.

Daeth y bobl ifainc i gymryd rhan mewn rhaglen 1 diwrnod byr lle cynhyrchon nhw’r darn o waith gwych yma.  Mae’r animeiddiad wedi’i seilio ar brofedigaethau, trallodion a llwyddiannau cynhaliwr ifanc.

Mae’r gân sy’n cyd-fynd â’r fideo, o’r enw ‘Behind Closed Doors, yn un a gafodd ei chyfansoddi yn ystod prosiect ysgrifennu caneuon blaenorol i Gynhalwyr Ifainc a oedd hefyd wedi’i gomisiynu drwy’r rhaglen SONIG a Chelfyddydau’r Ieuenctid.

 

Os hoffech chi gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau celfyddydau neu greadigol, anfonwch e-bost i DiwydiannauCreadigol@rctcbc.gov.uk

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl