Dim Categori

Annwyl Fyd: Pleidleisio

By -
Dim Sylwadau

English version

Annwyl Fyd,

Ar hyn o bryd dwi mewn cyflwr o flinder mawr, ar l dychwelyd o’r digwyddiad Gwybodaeth R?an Hyn CLIC ac yn treulio’r ychydig oriau diwethaf yn gwylio fideos ar YouTube wrth chwarae Pokeman. Gall hyn fod yn chi un dydd, blant. Byw’r breuddwyd.

Ond wrth i mi geisio lefelu fy Electrode i fyny (ac na dyw hynny ddim yn rhywbeth amheus dwi’n gobeithio), daeth Tweet i fyny ar y sgrin. Roedd y Tweet am yr etholiad sydd yn digwydd yn fuan neu rywbeth, ac roedd yn annog pawb i gofrestru eu pleidlais.

Nawr, os wyt ti’n adnabod fi, fyddi di’n gwybod mod i dros ddibyn dau ar bymtheg ac yn hoff o anadlu, sydd yn golygu mod i yn fyw ac yn cael pleidleisio.

Wedi dweud hynny, dwi wedi cael pleidleisio ers tua dwy flynedd nawr, a’r tro cyntaf ges i bleidleisio roedd hi’n etholiad cyffredinol. Ti’n gwybod yr un, ble roedd Cameron a Clegg yn ymuno i greu llywodraeth clymblaid.

Pan ddaeth dydd pleidleisio, roedd o’n deimlad od i fi. Roedd pawb yn dechrau cefnogi plaid, yn cymharu manteision bob un i benderfynu pwy i bleidleisio amdanynt.

A beth wnes i? Wnes i ochri gyda’r Blaid Geidwadol? Y Democratiaid Rhyddfrydol? Neu beth am Lafur?

Wel, i ddweud wrthyt ti yn blwmp ac yn blaen, dim un ohonynt. Ac na, nes i ddim pleidleisio am y Blaid Genedlaethol Prydain, y BNP.

Yn syml, wnes i ddim pleidleisio. Nid am fod i wedi anghofio nac am nad oedd gen i amser. Ond ar bwrpas.

Cefais ymateb od pan glywodd rhywun nad oeddwn i wedi pleidleisio. Gofynnodd pobl gwestiynau i mi fel “ti ddim eisiau cael barn ar sut mae’r wlad yn cael ei redeg?” ac eraill tebyg.

Ond nid yw’n gwestiwn o fod eisiau i bobl glywed fy llais, na’i ddefnyddio i ddweud pwy ydw i eisiau i gynrychioli fi yn fy ardal i. I mi roedd o, ac mae dal yn, yn ymwneud ag aeddfedrwydd a chyfrifioldeb.

Gad i mi roi esiampl i ti. Dwi wedi dweud hyn o’r blaen mae’n si?r, ond dwi wedi penderfynu nad ydw i’r oed iawn i ddysgu gyrru car. Pam? Y prif reswm ydy am nad ydw i yn efo hyder ynof i yn gyrru o gwmpas mewn bocs metel a’r potensial o ladd rhywun. Dwi’n optimaidd fi ti’n gweld.

Nawr, cyn i ti ddweud, “d?d, fedri di ddim lladd rhywun drwy bleidleisio”, wel ti’n iawn,  bydd fy nghroes i wrth ochr enw gwleidydd ddim yn golygu marwolaeth cath fy nghymydog nac 17 o wenyn yn aberth cactws i Dduw Teipograffiaeth [ydy o’n perthyn i Dan CLIC? ~ Golygydd Cenedlaethol].

Ond dwi’n crwydro. Gan feddwl yn l i’r dyddiau yna, dyddiau llawn dysgu’r tabl cyfnodol, ymasiad niwclear a sut i droi No Angel i mewn i gn roc 80au. Yn ystod y dyddiau yna, pan roedd pawb yn pendroni pa ffordd bydda bobl yn troi yn yr ystyr gwleidyddol.

Mewn un drafodaeth boeth (a pan dwi’n dweud poeth, dwi’n golygu roedd hi’n ddiwrnod poeth iawn), dwi’n cofio un frawddeg sydd wedi aros gyda fi ers hynny.

“Dwi am bleidleisio’n Geidwadol am fod Cameron yn gwisgo tei las, a dwi’n hoffi glas”. I fod yn deg, nid dyna’n union ddywedodd y person, a dwi ddim yn si?r os mai tynnu coes oedd o neu beidio. O wel.

Dyma un o’r rhesymau dwi ddim yn teimlo’n ddigon cyfrifol i bleidleisio. Dwi ddim eisiau pleidleisio am rywun ar sail lliw ei dei neu pa mor dda mae’r wefan yn edrych. Roeddwn i eisiau pleidleisio am y polisau, os ydy person A yn well i les yr ardal a’r wlad am y blynyddoedd nesaf. Ond ta waeth pa mor galed roeddwn i’n ceisio, doeddwn i ddim yn deall y ddadl yn iawn.

Dwi ddim isio bod yn ddafad, yn pleidleisio yn yr un ffordd phawb arall. A dwi ddim eisiau pleidleisio am rywun ar sail y gymhareb llafariad a chytsain yn eu henw. Roeddwn i eisiau meddwl galluog wrth gerdded i mewn i’r bwth pleidleisio, a chael hyder llawn wrth bleidleisio mod i’n gwneud beth oeddwn i’n teimlo oedd yn iawn i’r wlad.

Ond doeddwn i ddim yn teimlo fel hynny, a dwi dal ddim. A dwi’n dod yn l at y rheswm dwi ddim yn gyrru car, dwi ddim digon hen eto. Iawn, mae pawb yn wahanol, felly dwi ddim yn dadlau dylai’r oed pleidleisio fod yn uwch. Dim ond dweud ydw i fod pleidleisio (a gyrru, ymysg pethau eraill) ddim yn rhywbeth dwi eisiau brysio i mewn iddynt. Bydda’n well gen i gael yr hyder cynt mod i’n gwybod beth dwi’n gwneud yn hytrach na brysio i mewn iddo yn ddibwyll a ffaelu.

Diolch i ti fyd. 

Mwy o Annwyl Fyd (a llawer, llawer mwy) gan CrazyDistortion

Gwybodaeth – Yr Hawl i Bleidleisio
Gwybodaeth – Gwleidyddiaeth Cymru

Erthyglau Perthnasol:
Pleidleisio I’r Rhai Di-glem
Pleidleisio Yn 16?

DELWEDD: Vote gan Dean Terry

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl