Dim Categori

Annwyl Fyd: Rhwydweithiau Cymdeithasol

By -
Dim Sylwadau

English version

Annwyl Fyd,

Mae’r un yma wedi cael ei ysbrydoli gan rywbeth diddorol darllenai, o’r enw Y Gymdeithas Rhwydweithio gan AjaxtheGreatest o Ben-y-bont ar Ogwr.

Cyn i mi ddechrau, hoffwn ddweud nad ydw i mewn unrhyw ffordd yn ceisio diraddio erthygl wych y defnyddiwr.

Ysbrydolodd fi i gwestiynu beth dwi’n feddwl am rwydweithio cymdeithasol o’r datganiadau yn yr erthygl. Nawr, ar l clirio hynny i fyny, gad i mi barhau.

Yn yr erthygl yma, mae’r awdur yn cynnig dau ddatganiad, sef:

  • Mae rhwydweithio cymdeithasol  yn ymddangos i fod yn rhywbeth sydd bron yn unigryw i bobl ifanc.
  • Mae rhwydweithio cymdeithasol yn ymddangos i fod yn rhywbeth reit anghymdeithasol.

Wrth ddarllen yr erthyglau am y tro cyntaf, wnes i ddim cymryd dim sylw o’r datganiadau yma. Ond yna, darllenais drwy’r erthygl eto, ac maen nhw’n ymddangos fel sylwadau eithaf dwfn.

Mae’n eithaf hawdd gweld mai’r rhai cymhwyso i rwydweithio cymdeithasol yn fwyaf sydyn oedd yr ifanc. Nid yr ifanc yn unig, ond dal. Er efallai nad dyma’r achos y dyddiau hyn, wrth i astudiaeth yng Ngorffennaf 2011 ddangos mai oed cyfartaledd defnyddiwr rhwydwaith cymdeithasol ydy 37 oed, gyda defnyddiwr Bebo gyda’r cyfartaledd mwyaf ifanc o wefan unigol gydag oed cyfartaledd o 28.

Mae oed defnyddiwr cyfartaledd Facebook a Twitter yn 38 a 39 yn l y drefn, gyda defnyddwyr LinkedIn y hynaf gydag oed cyfartaledd o 44 oed.

Ond wrth i amser hedfan (achos yn l rhai, mae amser yn fath o aderyn), mae yna ddau addaswr h?n i’r don rhwydweithio gymdeithasol, a dwi’n meddwl ei fod yn beth da, os nad mai’r rheswm am ddefnyddio nhw ydy i beidio teimlo dy fod yn cael dy adael ar l gyda’r ffasiwn ac ati.

A nesaf, ei fod yn anghymdeithasol. Mae hyn yn syniad diddorol iawn i fi.

Edrycha ar unrhyw wefan rhwydweithio cymdeithasol. Beth ydy ei brif fwriad? I gysylltu pobl gyda’i gilydd, bod hyn yn bersonol neu drwy’r gwaith. Ac mae yn gwneud hynny, ond weithiau mae yna rai ffyliaid sydd yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol i boeni pobl, un ai wrth drolio neu drwy fwlio.

A dyna ochr dywyll rhwydweithio cymdeithasol. Nid oes posib osgoi. I bopeth sydd ‘i ochr dda, mae yna ochr dywyll. Er esiampl, mae Twitter efo nifer iawn o gyfrifau ffug (sydd yn cael eu hadnabod fel bots) sydd yn spamio defnyddwyr pan maen nhw’n dweud gair allweddol fel arian, swydd neu iPhone.

Yna mae gen ti bobl un creu grwpiau Facebook i geisio difetha enw da rhywun neu rywbeth. Ond eto, mae hyn yn amlygiad corfforol o beth sydd yn digwydd mewn bywyd go iawn. Piti.

Wedi dweud hynny, dwi ddim yn cytuno’n gyfan gwbl fod rhwydweithiau cymdeithasol yn anghymdeithasol. Mae yna esiamplau epig ble mae cyfryngau cymdeithasol yn cysylltu pobl.

Gad i ni weld esiampl yma – YouTube.

Mae yna gyfrif gelwir yn vlogbrothers, gychwynnodd fel dyddiadur rhwng dau frawd sydd yn byw ar ddau ben gwahanol America oedd eisiau cadw mewn cysylltiad.

Ac yn ystod y pum mlynedd maent wedi gwneud y gyfres vlog, maent wedi helpu codi arian i elusennau a sefydliadau gwahanol, wedi datblygu cymuned o’r enw Nerdfighteria ac ar hyn o bryd yn creu fideos addysgiadol am ddim i bawb sydd eisiau dysgu am fioleg a hanes y byd.

Dwi’n gwybod bod llawer o esiamplau o’r fath yma o beth, ond dyma oedd y cyntaf i ddod i’r meddwl.

Gall weld sut mae pobl yn dod at ei gilydd drwy rwydweithio cymdeithasol. Hyd yn oed YouTube, sydd yn dod yn fwy o rwydwaith cymdeithasol diolch i’r poblogrwydd cynyddol o flogio.

Edrycha ar y niferoedd sydd yn troi i fyny pan mae flogwyr yn trefnu teithiau neu gyfarfodydd. Mae yna lawr o bobl yna, i gyd wedi cysylltu gan un pwnc, ond yna yn cymdeithasu gyda’i gilydd ac yn cyfarfod pobl newydd. Mae’n rhaid bod hynny yn ffordd wych o gyfarfod pobl newydd, tydi?

Ac yn olaf, yn syniad diwethaf. I helpu dy siwrne o’r we a’r sialens o aros yn ddiogel, gai awgrymu un peth bach sydd yn cael ei adnabod fel y ‘Web Of Trust’? Mae’r estyniad i’r porwr yn dangos gwybodaeth i ti am wefan, ac yn dangos dy ystadegau fel bod yn ddibynadwy, diogelwch plant a phreifatrwydd.

Mae’n ddefnyddiol iawn i ddefnyddio, dyna pam fod gen i o ar bob porwr dwi wedi gosod ar fy mheiriannau. Mae’n dda i fod ychydig yn paranoid pan ddaw i ddiogelwch y we.

Diolch i ti, fyd.

Mwy o erthyglau Annwyl Fyd ( a llawer, llawer mwy) gan Crazy Distortion
Aros Yn Ddiogel Ar-lein

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl