Dim Categori

Ap̻l Arch Noa РNoson Calan Gaeaf Teulu

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Ar ddydd Sadwrn 1af Tachwedd 2014 bydd cwmni ffotograffiaeth a fideograffiaeth, MB Photography and Videography, yn cynnal noson Calan Gaeaf hwyl i’r teulu i godi arian i Apêl Arch Noa yng Nghaerdydd.

Apêl Arch Noa ydy’r unig elusen sydd yn codi arian i Ysbyty Plant yng Nghymru yng Nghaerdydd yn unig.

Ers y lansiad yn 2000 maent wedi codi sawl miliwn trwy gefnogaeth gyhoeddus anferth.

Mae’r Apêl Arch Noa wedi adeiladu Cam Un o’r Ysbyty Plant cyntaf i Gymru, sydd yn trin plant sydd angen gofal meddygol a chanser. Maent hefyd wedi darparu arian i alluogi’r adeiladu o uned Ymddiriedolaeth Canser yr Ifanc a rhoi cannoedd o filiynau o bunnoedd i brynu offer.

Bydd y noson yn cynnwys:

  • Disgo
  • Ciosg Lluniau
  • Hwyl a Gemau
  • Gwisg Gorau
  • Raffl

Mae tocynnau yn £2 i blant, oedolion am ddim.

Drysau yn agor am 5:00pm, gorffen tua 8:00pm. Y lleoliad ydy:

Clwb Bechgyn a Genethod Penygraig, Brook Street, Williamstown, CF40 1RD

Gellir talu ar y drws, cadw tocynnau, neu brynu tocynnau gan MB Photography and Videography ar y dolenni canlynol:

https://www.facebook.com/MarkBeesPhotography

https://www.facebook.com/events/708369442531502/?ref=22

Gobeithio dy weld di yno i gefnogi’r achos teilwng yma ar gyfer plant Cymru.

DELWEDD: glanuskestate

Erthygl Berthnasol: Awst Y Gesail – Fyddi Di’n Mynd Yn Flewog i Elusen?

Gwybodaeth – Iechyd – Iechyd a Materion y Corff – Canser

Gwybodaeth – Pobl Yn Dy Fywyd – Cyfathrebu a Phan Aiff Pethau O’u Lle – Cael Cymorth a Chefnogaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl