Dim Categori

Arolwg CLIC = £50

By -
Dim Sylwadau

English Version

Pwy fyddai’n dweud na wrth dipyn bach o arian ychwanegol? Byddwn i ddim, Rwy’n gwybod hynny.

Does dim byd fel cerdded lawr y stryd a gweld nodyn papur £20/£10/£5 yn hedfan yn yr awyr fel ryw fath o bili-pala wedi blino.

Rydych chi’n gafael arno ac yn cael teimlad o ewfforia, yn debyg i’r teimlad o sgorio gl ar Fifa.

Rydych chi’n sefyll ar y palmant gyda’r arian yn gweiddi allan i gael ei wario.

Yna, cyn i chi fynd i’w wario ar rywbeth fel 20 bar ‘Refreshers’, mae synnwyr cyffredin yn dod yn l.

Yn hytrach, rydych chi’n rhoi’r arian i mewn i’ch banc arian ar gyfer diwrnod glawog (beth yw ystyr yr ymadrodd hwnna?)

Felly ie, does neb yn dweud na wrth dipyn bach o arian heblaw eich bod chi’n teicwn olew neu rywbeth.

Cwblhewch arolwg CLIC (y ddolen gyswllt isod), am eich cyfle chi i ennill taleb £50 a ellir ei ddefnyddio mewn dros 20,000 o siopau ar y stryd fawr yn cynnwys Argos, Boots, House Of Fraser, Debenhams, HMV, River Island, New Look, JJB Sports ynghyd a bwytai, atyniadau a mwy.

Mae rhai o’r siopau yn gwerthu Refreshers wrth y man talu – Tybed faint allai’r daleb prynu…?

Cwblhewch yr arolwg fan hyn nawr!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl