Arolwg Newydd Wedi’i Lansio i Wella Gwasanaethau I Blant Sy’n Byw Mewn Gofal

By -
Dim Sylwadau

Mae Prifysgol Briste, Coram Voice a’r Comisiynydd Plant Cymru wedi lansio’r arolwg ‘Your Life, Your Care’ wedi’i anelu tuag at blant sy’n byw mewn gofal oed 4-18 i glywed eu barn am y gofal maent wedi derbyn dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r arolwg yn gofyn plant sy’n byw mewn gofal cwestiynau am ei gweithiwr cymdeithasol, gofalwr(wyr), ffrindiau, gweithgareddau maent yn cyfranogi ynddo a’u teimladau cyffredinol. Bydd y canlyniadau yn cael ei bwydo i chwech awdurdodau lleol, yn cynnwys Cyngor Rhondda Cynon Taf, i wella’r gwasanaethau maent yn darparu a gwella bywydau plant sy’n byw mewn gofal.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymrwymedig i ddarparu’r gofal gorau posib i blant sy’n byw mewn gofal a hoffent annog pobl ifanc sy’n byw mewn gofal i rannu ei barnau a phrofiadau. Bydd staff y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad sy’n lleoli yn ysgolion a’r gymuned yn ymgynghori gyda phobl ifanc yn byw mewn gofal o fewn eu hysgolion a chymunedau priodol.

Os ydych chi’n berson ifanc oed 11-18 ac yn byw mewn gofal yn RhCT a hoffech chi gymryd rhan yn yr arolwg, cysylltwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid eich ysgol. Ymhellach, os ydych chi’n rhiant neu ofalwr gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r arolwg, gallwch gysylltu gyda Catherine Tyler o Wasanaethau Plant ar 01443 744097 neu catherine.e.tyler@rctcbc.gov.uk.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl