Coleg Cymunedol Tonypandy

Bydd rhaglen YEPS Coleg Tonypandy am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Rhys Rogers ar 07887450724

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Dawnsio
3.00-4.00
Crefft Siwgr
Dydd Mawrth
Coginio
Dydd Mercher
Gwallt a Harddwch
Gemau
Dydd Iau
Gemau
Phaentio a Arlunio
Dydd Gwener
Crefft Siwgr

Holiday Provision