Darpariaeth Estynedig Cynon

Darpariaeth Estynedig Time
Dydd Llun
St John's Extended Provision
St John Baptist CIW School
5:30pm - 7:30pm
Clwb Ieuntid Darran Las
Darran Las Community Centre
5.30-8pm
Dydd Mawrth
MACS Dance Mania gyda Becky
MACS
5-6.30
ACS Extended Provsion
Aberdare Community School
5-8pm
Coleg Aberdar Extended Provision - Ysgol Gyrru
Aberdare College
4-8pm
Dydd Mercher
St John's Extended Provision
St Johns CIW School
5.30-7.30
Dydd Iau
Clwb Ieunctid
5-8pm

Holiday Provision