Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Bydd rhaglen YEPS Bryn Celynnog am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Liam Jones ar 07887450714

Holiday Provision

Taith i Oakwood
"Bws yn Gadael: 8.15yb
Bws yn Dychwelyd: 7.15yh
Pecyn bwyd ac arian poced
os oes angen
"
Gwyl Aml-Chwaraeon
"Bws yn Gadael: 8.45yb
Bws yn Dychwelyd: 4.00yh
Angen cit chwaraeon a phecyn bwyd
"
Bake Off Mawr Bryn
"9.30yb – 2.30yh
Ystafell Coginio
Bydd angen ffedog, cynhwysydd a clip am gwallt hir
"
Rafftio dŵr gwyn
"Bws yn Gadael: 9.15yb
Bws yn Dychwelyd: 1.00yh
Angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
"
Taith i'r Sinema & Siopa
"Bws yn Gadael: 10.00yb
Bws yn Dychwelyd 5.00yh
Bydd angen arian poced
"
Nofio
"Bws yn Gadael: 11.15yb
Bws yn Dychwelyd: 3.00yh
Angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
"