Ysgol Gyfun Garth Olwg

Bydd rhaglen YEPS Garth Olwg am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Shauna Richards ar 07887450746

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Heibio
YEPS Office 1.10-1.55
Coginio
Dydd Mawrth
Pyrography
Dydd Mercher
Galw Heibio
YEPS Office 1.10-1.55
Clwb Ffilm
Dydd Iau
Doodlewear gyda Turnip Starfish
Dydd Gwener
Galw Heibio
YEPS Office
Nofio Pwll Rhyngwladol Caerdydd (25/05/18 a 13/07/18 yn unig)
Cardiff International Pool

Holiday Provision

Sglefrio Iâ
Canolfan Iâ Cymru
Bws yn Gadael: 11.00yb
o Y.U Ddraenen Wen
Bws yn Dychwelyd: 2.45yh
i Y.U. Ddraenen Wen
Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri
Cinema Trip
Showcase Cinemas’
Bws yn Gadael: 3.00yh
Bws yn Dychwelyd: 8.00yh
Arian poced os oes angen