Ysgol Gyfun Rhydywaun

Bydd rhaglen YEPS Rhydywaun am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Rhys James ar 07825675704

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Celf
Roboteg
Dydd Mawrth
Crefft Sigwr
Dawnsio
Dydd Mercher
Gyrru
Skilliau DJ
Dydd Iau
Gwallt a Harddwch
Dydd Gwener
Clwb Gemau

Holiday Provision

Trip Sinema
Nantgarw Cinema
12-3pm
Bus leaves 11am and returns 4pm