Ysgol Gyfun Treorci

Bydd rhaglen YEPS Treorci am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23 i Dydd Iau, Mawrth 29.

Bydd weithgareddau Dydd Gwener yn rhedeg o Ionawr 12 – Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Martyn David ar 07880044440

Nodwch: Nid oes cludiant yn cael ei darpari gan y Gwasanaeth Ymgysylltu Ieuenctid a Chyfranogaeth i weithgareddau oddi ar y safle’r ysgol. Rhaid i bobl ifanc wneud eu ffordd eu hun

 

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Ysgol Harddwch
Pobi Treorci oddi ar
Rhedeg Am Ddim
4.00-5.00
Dydd Mawrth
Sesiwn Crefft Gyda Naomi
Roboteg
Gitâr a Gwersi Cerddoriaeth
Dydd Mercher
Crefft Siwgr
Warhammer
Dylunio crys a het T
Dydd Iau
Ffotograffiaeth
Gweithdy Ffasiwn a Thecstilau
Harddwch gyda Laurie
Dydd Gwener
Pêl-rwyd
1.30-3.30
Sesiynau DJ
1.30-3.30
Hoelion ar Gyfer y Penwythnos
1.30-3.30
Sesiynau Infinity Gym
1.30-3.30
Pêl-droed Nos Wener
@Ystrad Leisure Centre (2nd Friday of every month) 5.00-7.00

Holiday Provision