Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Bydd rhaglen YEPS YG Cwm Rhondda am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Geraint Evans ar 07887450740

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Cyfansoddiad Effeithiau Arbennig
Dydd Mawrth
Ymwybyddiaeth Ofalgar
Gwneud Ffilm
Dydd Mercher
Celf a Chrefft
Dydd Iau
Crefft Sigwr
Ymlacio
Dydd Gwener
Pêl Droed Bachgen

Holiday Provision

Sugar Craft Session
10am-1pm on YG Cwm Rhondda School Site - Cooking Room
Snack and Drink Required