Ysgol Gymuedol Aberdâr

Bydd rhaglen YEPS Aberdâr am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Dennis Payne ar 07768357268

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Coginio
Ffasiwn a Ffabrig
Dydd Mawrth
Clwb ffrindiau rhyngwladol
Clwb ffrindiau rhyngwladol
Gweithdai DJ
Tenis Bwrdd
Dydd Mercher
Ysgrifennu Creadigol
Gwaith coed
Robeteg
BEATS
Dydd Iau
Gwyddbwyll
Celf
Clwb Dysgu Uwch
Dydd Gwener
Gwaith Coed
Cymorth Ymwybyddiaeth Ofalgar
Nofio

Holiday Provision