Ysgol Gymunedol Ferndale

Bydd rhaglen YEPS Ferndale am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Ali Buck ar 07780491682

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Crefft Siwgr
Dydd Mawrth
Ferndale Bake Off
Clwb Codio Gyda Keirion
Rheoli arian
Dydd Mercher
Clwb Peirianneg
Sgiliau pêl-rwyd Gyda Abbie
Clwb Cerddoriaeth
Clwb Codio gyda Keirion
Dydd Iau
Ferndale Bake Off
Gwallt a Harddwch
Clwb Codio Gyda Keirion
Dydd Gwener
Pel-droed Nos Wener
Rhondda Fach Sport Centre

Holiday Provision