Ysgol Gymunedol Sir Y Porth

Bydd rhaglen YEPS Ysgol Y Porth am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Carl Cooksey ar 07747485612

Nodwch: mae gweithgareddau yn amodol i newid

Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Phaentio a Arlunio
Dydd Mawrth
Crefft Siwgr
Gweithdai DJ
Dydd Mercher
Ymlacio AAA
Dydd Iau
Pêl-droed Bechgyn

Holiday Provision