Ysgol Llanhari

Bydd rhaglen YEPS Llanhari am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Fran Bennett ar 07769164715

Holiday Provision

Taith i Oakwood
"Taith i Oakwood
Bws yn Gadael: 8.45yb o Ysgol Y Pant
Bws yn Dychwelyd: 7.00yh i Ysgol Y Pant
Pecyn bwyd ac arian poced os oes angen"
Gwyl Aml-Chwaraeon
"Gŵyl Aml-chwaraeon
Stadiwm Principality
Bws yn Gadael: 9.00yb o Ysgol Y Pant
Bws yn Dychwelyd: 4.00yh i Ysgol Y Pant
Angen cit chwaraeon a phecyn bwyd"
Syrffio
"Syrffio
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 2.00yh
Angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri"
Taith i'r Sinema & Siopa
"Taith i’r Sinema a Siopa
Parc Adwerthol McArthur Glen
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 5.00yh
Bydd angen arian poced"