Ysgol Tonyrefail

Bydd rhaglen YEPS Tonyrefail am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Les Davies ar 07880044463

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Clwb DJ
Dydd Mawrth
Animeiddio
Sesiwn Ffitrwydd
Tonyrefail Leisure Centre 3.05-4.35
Dydd Mercher
Bowlio Deg
Tonyrefail Bowl 3.00-4.30
Dydd Iau
Galw Heibio
1.05-2.00
Creu Teisennau
Bwrdd Tenis
Dydd Gwener
Pyrography
Dydd Sul
Ysgol Roc
Tonyrefail Workingmans Club 12.00-3.00

Holiday Provision

Sglefrio Ia
Canolfan Iâ Cymru
Bws yn Gadael: 10.15yb
Bws yn Dychwelyd: 3.15yh
Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri
Go Karting
Gwib-gartio
‘Team Sport’, Caerdydd
Bws yn Gadael: 10.30yb
Bws yn Dychwelyd: 3.15yh
Bydd angen pecyn bwyd, diod a £1 ar gyfer y loceri