Ysgol Uwchradd Pontypridd

Bydd rhaglen YEPS Pontypridd am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Amy Bolderson ar 07887450723

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Clwb Garddio
Ponty High School
Dydd Mawrth
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Ioga
Ponty High School
Clwb Gwaith Cartref
Ponty High School
Celf a Chrefft
Ponty High School
Clwb Gemau
Dydd Mercher
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Beatz
Ponty High School
Pyrography
Ponty High School
Garddio a Gwaith Coed
Ponty High School
Clwb Gwaith Cartref
Clwb Codio
Ponty High School
Dydd Iau
Drop In
YEPS Office 1.20-2.00
Aml-Chwaraeon Abercynon
Abercynon Leisure Centre
Dydd Gwener
Clwb Ffilm
Ponty High School

Holiday Provision

Taith i’r Sinema
Cwrdd yn
‘Showcase Cinemas’, Nantgarw
@1.00yh
Gorffen am 5.00yh
Bydd angen pecyn bwyd, diod ac arian poced os oes angen
Sglefrio Iâ
Canolfan Iâ Cymru
Bws yn Gadael: 11.00yb
o Y.U Ddraenen Wen
Bws yn Dychwelyd: 3.00yh
i Y.U. Ddraenen Wen
Bydd angen pecyn bwyd, diod, dillad cynnes a £1 ar gyfer y loceri
Nofio
Pwll Rhyngwladol Caerdydd
Bws yn Gadael: 11.00yb
Bws yn Dychwelyd: 3.00yh
Bydd angen pecyn bwyd, diod, gwisg nofio , tywel a £1 ar gyfer y loceri