Ysgol Uwchradd Pontypridd

Bydd rhaglen YEPS Pontypridd am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Amy Bolderson ar 07887450723

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Clwb Garddio
Ponty High School
Dydd Mawrth
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Clwb Gwaith Cartref
Ponty High School
Celf a Chrefft
Ponty High School
Clwb Gemau
Dydd Mercher
Galw Heibio
YEPS Office 1.20-2.00pm
Beatz
Ponty High School
Pyrography
Ponty High School
Garddio a Gwaith Coed
Ponty High School
Clwb Gwaith Cartref
Dydd Iau
Drop In
YEPS Office 1.20-2.00
Aml-Chwaraeon Abercynon
Abercynon Leisure Centre
'Cynllun Noson Allan' Pontio (Bl6 yn unig)
Ponty High School 3.30-5
Dydd Gwener
Clwb Ffilm
Ponty High School

Holiday Provision

Taith i'r Traeth
"Bws yn Gadael: 10.00yb o Y.U. Ddraenen Wen
Bws yn Dychwelyd: 5.30yh i Y.U. Ddraenen Wen
Bydd angen gwisg nofio, tywel, trwyth haul a phecyn bwyd
Pwll Nofio Ponty
" 2.30pm – 4.00pm
Angen gwisg nofio, tywel, pecyn bwyd a £1 ar gyfer y loceri
"
Taith i'r Sinema
"Meet at Showcase Cinemas, Nantgarw
@1.00pm Finish 5.00pm
Lunch, drink and spending money if required

Golff Traed
"3.00yh – 5.00yh am Parc Ponty
Bydd angen cit chwaraeon a diod
"
Gwyl Aml-chwaraeon
"Bws yn Gadael: 9.00yb
o Y.U. Ddraenen Wen
Bws yn Dychwelyd: 4.00yh
i Y.U. Ddraenen Wen
Angen cit chwaraeon a phecyn bwyd
"