Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Ioan Fedyddiwr

Bydd rhaglen YEPS Ysgol Ioan Fedyddiwr am tymor y gwanwyn 2018 yn rhedeg o Dydd Llun, Ionawr 22 – Dydd Gwener, Mawrth 23.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Linsey Bowen ar 07786523825

Amser Cinio Ar ol Ysgol
Dydd Llun
Gwallt a Harddwch
Tenis Bwrdd
Dydd Mawrth
Beats/Zumba
Celf
Dydd Mercher
GCSE Citizenship
Crefft Sigwr (1st Hanner Tymor)
Coginio (2nd Hanner Tymor)
Dydd Iau
Ffasiwn a ffabrig
Clwb Gwaith Catref
Cymorth Ymwybyddiaeth Ofalgar
Dydd Gwener
Ysgol Gyrru

Holiday Provision

Paintballing
Bws yn gadael am: 11:00yg
Bws yn dychwelyd am: 5:45yh
Gwibgartio
Bws yn gadael am: 12:00yh
Bws yn dychwelyd am: 5:30yh
Trampolîn Go Air
Bws yn gadael am: 10:30yg
Bws yn dychwelyd am: 2:15yh
Nofio
Bws yn gadael am: 11:15yg
Bws yn dychwelyd am: 2:00yh
Rafftio Dŵr Gwyn / Syrffio Dan Do
Bws yn gadael am: 9:00yg
Bws yn dychwelyd am: 3:00yh