Dim Categori

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

By -
Dim Sylwadau

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru – Rhowch eich Barn NAWR!
Bydd Bil Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn gwneud newidiadau a fydd yn effeithio ar lawer o bobl, yn enwedig y plant a’r bobl ifanc hynny a’u teuluoedd sydd eisoes mewn cysylltiad ’r gwasanaethau cymdeithasol.
Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bwysig o ran helpu plant a phobl ifanc a allai fod;
yn profi problemau teuluol;
yn anabl;
mewn trafferth gyda’r heddlu;
yn derbyn gofal;
mewn perygl o gael eu niweidio; neu
yn cael gofal nad yw’n cwrdd ’u hanghenion.
Yr hyn sy’n ganolog i’r Bil yw rhoi mwy o lais a rheolaeth i bawb sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol felly gwnewch yn si?r eich bod chi’n dweud wrthym beth rydych chi’n ei feddwl. Dylech wneud hynny cyn 1 Mehefin 2012.

Cewch weld fersiwn gyfeillgar i blant a phobl ifanc yma:
http://wales.gov.uk/docs/dhss/consultation/120312childrenen.pdf

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl