Bwlod

By -
Dim Sylwadau

English version

O garu i gasineb, o fygwth lladd ac o eiriol i gorfforol, gall bwlio gael ei fynegi ymhob ffordd: ysgrifennu, gweiddi, brifo.

Mae pobl yn cael eu bwlio bob dydd. Maent yn cael eu gwthio ac yn brifo yn nwfn i lawr.

Mae bwlod yn gallu bod yn bobl gyda hunan iselder, gyda phroblemau gartref, ac weithiau yn ddioddefwr eu hunain.

Mae plant sydd yn cael eu bwlio weithiau yn mynd i ehangder hunanladdiad, neu dorri eu hunain, neu redeg i ffwrdd.

Fe ddylai bwlod gael eu cosbi, gan gynnwys eu rheini, am adael i’w plant gael eu magu’r ffordd hon.

Mae rhai rhieni yn brifo eu plant yn gorfforol, a hyd yn oed yn arteithio (torture) nhw o’r funud maent yn dychwelyd o’r ysgol, yn gwneud iddyn nhw basio hyn ymlaen i eraill, yn meddwl ei fod yn iawn.

Wel, fe ddylai stopio.

Os wyt ti wedi cael dy effeithio gan fwlio neu unrhyw un o’r materion yn yr erthygl hon, siarada gyda Meic. Mae’n wasanaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc. Maent ar agor 12-8yh bob dydd.

Galwa: 080880 23456
Neges testun: 84001
E-bost: help@meiccymru.org
Negeseuo sydyn (IM): www.meiccymru.org

Linciau

ChildLine
Bullying UK
Tudalen Gwybodaeth Bwlio Wicid

DELWEDD: ElDave

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl