Dim Categori

Cau Spillers…

By -
Dim Sylwadau

English version

… A Chwymp Diwydiant Cerdd De Cymru

Iawn, dwi’ncyfaddef fod cwymp diwydiant cerdd De Cymru yn rhywfaint o or-ddweud, a dyw Spillers Records ddim yn cau, ond yn adleoli, ond rwy’n siŵr ybyddai unrhyw artist yn cyfaddef mai Spillers yw eicon y sn gerddoriaeth yn yparthau hyn.

Enwyd y siop recordiau hynaf yn y byd felysbrydoliaeth gan ManicStreet Preachers ac mae wedi bod yn hafani fandiau fel Catatoniaa’r Super FurryAnimals, ond nawr yn ei ffurf bresennolmae’n dod i ben.

Yn 2006 rhoddwyd Spillers ar y farchnad, ondyn awr cyhoeddwyd y bydd y siop yn cael ei hadleoli, ar l clywed bod yn rhaididdyn nhw adael eu safle presennol erbyn dydd Mercher 30 Mehefin.

Y rheswm yw bod y landlordiaid wedi cynyddu’r rhentoherwydd cynnydd yn y farchnad eiddo o ganlyniad i Dewi Sant 2 a datblygiadaueraill. Ni all Spillers fforddio’r rhent newyddoherwydd bod pobl yn prynu CDs ar-lein yn hytrach nag mewn siopau recordiautraddodiadol. Mae CDs yn rhatach ar-lein oherwydd bodllawer o siopau’r rhyngrwyd wedi eu lleoli yn Ynysoedd y Sianel lle nad ydyntyn talu treth.

Mae rheolwr Spillers wedi dweud nad ydynnhw’n beio’r landlordiaid am y sefyllfa y maen nhw ynddi.

Er bod Spillers wedi dweud wrthyf yn bersonoleu bod yn symud i le dros dro (gan ychwanegu eu bod o ganlyniad yn cymryd llaio stoc ac yn methu gwneud perfformiadau yn y siop) oni bai eu bod yn caelsafle newydd efallai y bydd yn rhaid i ni ymdopi cholli’r siop recordiauhynaf yn y byd.

DOLENNAU                                

Recordiau Spillers

Spillers ar Facebook

Spillers ar MySpace

Cerddoriaeth yn adran gwybodaethCLIC

DELWEDD: Howard Dickens

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl