Cerddediad Tŷ Hafan

By -
Dim Sylwadau

Heddiw (Dydd Sadwrn, 5ed o Fawrth 2011), roedd cerddediad noddedig wedi cymryd lle i’r elusen Tŷ Hafan. Dechreuodd y cerddediad wrth Gapel St Peter, Pentre ac wedi’u orffen wrth y Rheola Inn, Porth. Cafodd Gareth (neu CrazyDistortion) a fi’r siawns i gynnal cyfweliadau gyda rhai o’r cerddwyr a’r maer amdan y digwyddiad ac ynglŷn Tŷ Hafan.

Roedd pawb yn teimlo’n optimistig iawn amdan y cerddediad ac yn credu bydd yr arian sydd wedi’u godi gan y digwyddiad yn faint dda am yr elusen.

Cyn dechreuodd y cerddediad, cafodd araith ei ddarllen allan o blaid Tŷ Hafan, amdanom ni ellir unrhyw un o’r elusen ddod at y digwyddiad. Dyma’r araith fan hyn…

“Ar ran o’r plant, pobl ifanc a’i theuluoedd sydd yn dibynnu ar y wasaneithau mae Tŷ Hafan yn cynnal, byddai’n ni’n eisiau diolch pawb o’r wobr Ddug Caeredin ac yr arweinyddion ieuenctid am ddewis i ategwn ni.

Mae Tŷ Hafan yn cynnal cysur, gofal ag ategiad i’r plant, pobl ifanc byr-oes a’i theuluoedd, ac yn helpu nhw wneud y mwyaf o’r amser prin maen nhw’n cael gyda’i gilydd. Nid yw Tŷ Hafan yn unig yn rhoi gofal lliniarol arbenigol, ond maent yn hefyd yn gynnig ffynhonnell bwysig o gryfder, ategiad ac egwyl ofal byr i’r teulu’i gyd. Mae’r Tŷ Hafan yn cymryd ei ategiad syth i’r gartref y teulu ac yn yna i helpu’r teuluoedd trwy bob gam y daith an-ddychmygol.

I gadw cynnal yr wasaneithau ni am ddim i teilioedd yn Gymru mae angen i ni godi dros £3 miliwn pob flwyddyn. Gyda dim cronfa statudol warantedig, mae hyn yn dasg galed iawn, felly rydyn yn gwerthfawrogi pob ymdrech i godi arian i ni.

Eto, diolch i chi gyd am gefnogi’r elusen ac yn dymuno pob lwc am y cerddediad. Rydyn yn gobeithio bydd y tywydd yn garedig i chi!

Pob lwc.

Tm Tŷ Hafan.”

Ac roedd y tywydd yn garedig iddyn nhw pan ddechreuodd y cerddediad. Rydyn ni’n dymuno pob lwc i’r cyfranogwr i gyd y cerddediad.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl