Childline yn Lansio ‘App’ Cynghorwr-Poced

By -
Dim Sylwadau

Mae’r NSPCC wedi lansio ‘app’ – ‘For Me’ – ar gyfer ddarparu pobl ifainc gyda mynediad i gyngor o’i ffonau symudol. Cafwyd ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda Barclays ac maent yn yr ‘app’ cyntaf o’i fath ym Mhrydain.

Yn dilyn tueddiadau esblygol o ddefnydd o’r rhyngrwyd, bu rhaid i’r NSPCC addasu’r ffordd maent yn cynnig ei gwasanaethau. Mae 71% o’r sesiynau gwnsela yn cael ei darparu trwy e-byst a sgwrs 1 i 1 ar-lein, ac yn 2016 cafwyd 1.8 miliwn o sesiynau ar wefan Childline ei gynnal gyda dyfeisiau symudol.

Mae nodweddion o’r ‘app’ yn cynnwys;

  • Sgwrs 1 i 1 gyda cwnselydd proffesiynol
  • ‘Ask Sam’ tudalenau gwybodaeth
  • Ardal preifat lle gall pobl ifainc nodi ei meddyliau, teimladau a syniadau mewn cylchgrawn hwyliau.

Creawyd yr ‘app’ gan pedwar pibl ifainc yn ei harddegau a oedd yn credu roedd angen i pobl ifainc cael mynediad syml i cyngor ac arweiniad cyfrinachol.

“Our initial ideas for the app came about during a school lesson. I hope it will really make a difference to people our age who are struggling.”

– Laura Hindle, cyd-crëwr

Mae’r ‘app’ dim ond ar gael ar dyfeisiadau IOS ar hyn o bryd, ond mae fersiwn Android mewn datblygiad a bydd ar gael mewn yr wythnosau nesaf.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ‘app’

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl