Dim Categori

Chwarae Gemau Fideo: Ymateb

By -
Dim Sylwadau

English version

Mae hwn yn ymateb i’r erthygl wedi’i ysgrifennu gan rexus, o’r enw Chwarae Gemau Fideo Dylanwad Drwg?

Dyma fy marn i a dyna ni.

Yn yr erthygl yna gan rexus, mae yna un darn o’r erthygl oedd yn drysu fi:

“Fy marn i ar hyn ydy mewn gm ti’n gwneud rhywbeth ti ddim fel arfer yn ei wneud, does dim rhaid i ti stopio a meddwl am beth yr wyt ti’n ei wneud. Dyna pam maent yn ddrwg: maen nhw’n achosi pobl i wneud pethau na fyddent fel arfer yn ei wneud.”

Dwi ddim yn gweld sut mae’r sylwad yma yn gwneud synnwyr. OS wyt ti’n gwneud rhywbeth mewn gm fydda ti ddim yn ei wneud mewn realiti dydy hyn ddim yn meddwl dy fod di am wneud y peth yma.

Er esiampl meddylia am gm mae’r rhan fwyaf ohonom wedi (o leiaf) clywed amdano: Grand Theft Auto.

Iawn, nid yw’r gm fwyaf treisiol yn y byd, ond dwi am ddal ati.

Edrycha ar y amryw bethau gall ei wneud yn y fersiwn diweddaraf o’r gm, GTAIV (neu GTA4, yn ddibynnol ar dy farn ar Rifau Rhufeinig). Gall ddwyn amryw o gerbydau, talu putain am ryw, meddwi, lladd, a phethau eraill.

Dwi wedi bod yn chwarae’r gyfres GTA ers i Vice City gael ei ryddhau, ond dwi erioed, wrth chwarae’r gemau yma, wedi meddwl dwyn Mercedes a gyrru i ganol y dref i saethu wrth yrru heibio, a dwi’n credu fod hyn yn wir i nifer o bobl sydd yn chwarae gemau fel GTA.

Dwi ddim yn gwybod amdanat ti, annwyl ddarllenwr, ond fe ddylai fod rheol anysgrifenedig cyn i ti chwarae unrhyw gm. Y rheol? I chwarae gemau ti’n gwybod sydd ddim yn wir.

Ydy, mae’n swnio yn od, ond mae nifer o bobl yn meddwl fod y gemau maent yn chwarae ar y consol o’u dewis yn wir. I fod yn deg, mae gemau fel Final Fantasy a’r gyfres Fallout yn amlwg yn ffantasi, efallai bod y rheol yn ymwneud mwy gyda’r genre gemau mwy realistig.

I fod yn onest, dwi ddim wedi chwarae unrhyw gemau treisgar, gan nad ydynt yn rhywbeth dwi’n ei fwynhau.

Ond, os ti’n cymryd gm realistig, a ti’n sylwi mai dim ond gm ydyw, yna fe fyddet yn iawn. Ond os wyt ti yn rhoi’r gm yna i mewn i’r consol yn meddwl ei fod yn wir, yna dyna ble mae’r broblem yn cychwyn.

Dyma’r peth, gyda bywyd modern, mae’n rhaid i ni edrych ar y drwg ym mhob peth. Edrycha ar y pethau cadarnhaol mewn chwarae gemau fideo.

Meddylia am gemau fel Guitar Hero a Rock Band. Mae’r ddau yn gemau cerddoriaeth, a do maent wedi cael dylanwad ar bobl. Iawn, hwn ydy’r unig esiampl sydd gen i, gan mai hwn ydy’r unig esiampl dwi fy hun wedi profi.

Maen nhw wedi dylanwadu fi i ddysgu sut i chwarae’r gitr, gitr bas a drymiau, ac nid fi ydy’r unig un. Iawn, nes i ddim dysgu sut i chwarae’r gitr fas na’r gitr o’r gemau hyn, ond fe gefais ryw fath o gydsymud o chwarae’r drymiau (h.y. dod i arfer efo chwarae’r drymiau, er ei fod yn stwff sylfaenol).

Felly oes, mae yna bethau gwaeth sydd yn dylanwadu ar ein cenhedlaeth nag chwarae gemau fideo. Gm yn unig ydyw. Os wyt ti’n deall hynny, yna fe ddylet fod yn iawn.

Hawdd.

Edrycha ar ein tudalen gwybodaeth ar seicosis

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl