Clwb 5 i 9!

By -
Dim Sylwadau

Mae’r Clwb 5 i 9 yn gwrs busnes 8 wythnos ar ôl oriau sy’n eich tywys trwy’r pethau sylfaenol y mae’n rhaid i chi wybod am i wneud eich syniad busnes yn llwyddiant. Fe’ch dysgir gan arbenigwyr yn y diwydiant ochr yn ochr â phobl debyg mewn amgylchedd cefnogol a hwyliog.

Bydd y cwrs 8 wythnos hwn yn rhedeg un noson yr wythnos rhwng 5yp a 9yp, gan ddechrau 30 Mehefin 2021 a bydd yn eich dysgu am: Cynhyrchu Syniadau, Gwerthu, Marchnata, Brandio, Rhoi’ch Busnes Ar-lein, Busnes Cynllunio, Cyflwyno’ch syniad, yn ogystal â darparu cyllid hanfodol a chyngor cyfreithiol i chi. Ar yr wythnos olaf, gwahoddir yr holl gyfranogwyr i rannu eu syniad gydag arbenigwyr i gael mewnwelediad i’r diwydiant, cysylltiadau proffesiynol, adborth cadarnhaol ac arweiniad i adael y cwrs gyda.

Rydym yn hynod falch YEPS a ICE Cymru wedi partneru gyda’n gilydd i gynnig ein prosiect entrepreneuriaeth ieuenctid cyntaf.

Yn ystod Covid, rydym wedi sylwi pa mor greadigol y mae pobl ifanc wedi bod, gan ddefnyddio eu hobïau, eu nwydau a’u sgiliau newydd i gefnogi eu teuluoedd a’u cymunedau, codi arian at elusen, a gwneud arian drostynt eu hunain

Bydd dim llawer o bobl’n rhagweld y byddai hwn yn fusnes, ond dyma lle gallwn ni helpu, gan droi’r sgil, yr angerdd neu’r syniad newydd hwnnw’n fusnes. Byddwn yn darparu’r offer i chi farchnata’ch syniad, sut i ddod o hyd i gyllid a dysgu gan entrepreneuriaid eraill i ddatblygu eich busnes eich hun. Dechreuodd pob busnes fel syniad, gweld pa mor bell y gallwch chi ddatblygu eich syniad gyda chefnogaeth gweithwyr ieuenctid a gweithwyr proffesiynol datblygu busnes.

Diddordeb? Cliciwch y ddolen isod i gychwyn eich cais!
https://www.ice.community/start-your-yeps-5-9-club-application/

I gael mwy o wybodaeth am y Clwb 5-9 cysylltwch â Tom: Tom@welshice.org

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl