Clwb Fusion 2019

By -
Dim Sylwadau

BLWYDDYN NEWYDD. DYDDIADAU CLWB FUSION NEWYDD.

Diolch i bawb a wnaeth mynychu Clwb Fusion yn 2018, gawsom ni amser hwyl, gobeithio a wnaethoch chi fwynhau hefyd.

Yn 2019 rydym wedi ychwanegu lleoliad ychwanegol yng Nghanolfan Cymunedol y Ddraenen Wen. Siawns ychwanegol i bobl ifanc ddod i fwynhau’r disgo!

Canolfan Hamdden Tonyrefail

Dydd Gwener, Ionawr 11eg
Dydd Gwener, Chwefror 8fed
Dydd Gwener, Mawrth 8fed

Dydd Gwener, Ebrill 12eg
Dydd Gwener, Mai 10fed
Dydd Gwener, Mehefin 14eg
Dydd Gwener, Gorffennaf 12eg

Dydd Gwener, Awst 9fed (Wedi’i Ganslo)
Dydd Gwener, Medi 13eg
Dydd Gwener, Hydref 11eg
Dydd Gwener, Tachwedd 8fed
Dydd Gwener, Rhagfyr 13eg

Canolfan Chwaraeon Ystrad Rhondda

Dydd Gwener, Ionawr 18fed
Dydd Gwener, Chwefror 15fed
Dydd Gwener, Mawrth 15fed

Dydd Gwener, Ebrill 5ed
Dydd Gwener, Mai 17eg
Dydd Gwener, Mehefin 21ain
Dydd Gwener, Gorffennaf 19eg

Dydd Gwener, Awst 16eg (Wedi’i Ganslo)
Dydd Gwener, Medi 20ain
Dydd Gwener, Hydref 18fed
Dydd Gwener, Tachwedd 15fed
Rhagfyr i’w gadarnhau

Canolfan Cymunedol y Ddraenen Wen

Dydd Gwener, Ionawr 25ain
Dydd Gwener, Chwefror 22ain
Dydd Gwener, Mawrth 29ain

Dydd Gwener, Ebrill 26ain
Dydd Gwener, Mai 24ain
Dydd Gwener, Mehefin 28ain

Dydd Gwener, Gorffennaf 26ain
Dydd Gwener, Medi 27ain
Dydd Gwener, Hydref 25ain

Dydd Iau, Rhagfyr 19eg

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

FacebookYEPSRCT

TwitterYEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

Amser – 6:30yp – 9:30yp
Tocynnau – Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2 **

** Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y *Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl