Cyfweliad g/ Aelod Cabinet Amgylchedd a Hamdden Ann Crimmings

By -
Dim Sylwadau

Wythnos yma wnaeth Brad Williams gwneud y trip byr i Barc Aberdâr i gwrdd â Chynghorwr i Aberdâr Gorllewin a Llwydcoed, Ann Crimmings, i drafod Amgylchedd a Hamdden yn yr ardal leol.

Wnaeth y cyfweliad gymred lle ar fore glawog Gymraeg yn safle seindorf Barc Aberdâr, edrych mas dros yr amgylchoedd prydferth. Y foment ti’n cerdded trwy’r glwyd a lan y bryn mae’n hawdd gweld y gwaith caled sydd wedi cael ei rhoi i fewn i ddatblygu pob rhan o’r parc.

Trafododd Brad ac Ann am ddigwyddiadau gwleidyddol Ann, heddlu lleol i rwystro fandaliaeth, cronfa am bwll nofio agored dros Rhondda Cynon Taf a chwestiynau a wnaeth dod trwy gyfryngau cymdeithasol Brad gan y cyhoedd.

Hanner fford trwy’r cyfweliad roedd yna syndod, lwcus wnaeth Brad ac Ann ffeindio’r ochr digrif. Gwyliwch y cyfweliad llawn isod a ffeindio mas beth ddigwyddodd.

Cysylltwch â Brad ac Ann trwy’r wybodaeth ar waelod y tudalen.

Brad Williams 

Twitter – @BradWilliams_99

FacebookBrad’s Blog

Ebost – Brad.Williams99@outlook.com

Ann Crimmings

Twitter@AnnCrimmings1

Ebost – Ann.Crimmings@rctcbc.gov.uk

Cysylltwch â WICID.tv heddiw i ddatblygu eich sgiliau creadigol!

FacebookWICIDTV // YEPSRCT

TwitterWICID // YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl